BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 129. glava

  1. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrailj,Jezek. 23, 3. Os. 2, 15.
  2. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne svladaše.
  3. Na leđima mojim oraše orači, i vodiše duge brazde svoje. Jevr. 11, 36.
  4. Gospod je pravedan; isiječe konopce bezbožničke. 2.Sol. 1, 6.
  5. Postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion.
  6. Biće kao trava na krovovima, koja se sasušuje prije nego se počupa, Psal. 37, 2. Jer. 17, 5.
  7. Od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac;
  8. I koji prolaze neće reći: "Blagoslov Gospodnji na vama! blagosiljamo vas imenom Gospodnjim."Ruta 2, 4. Psal. 118, 26.