BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 118. glava

 1. Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. 1.Dnev. 16, 8.
 2. Neka reče Izrailj da je dovijeka milost njegova; Psal. 115, 9.
 3. Neka reče dom Aronov da je dovijeka milost njegova;
 4. Neka reku svi koji se boje Gospoda da je dovijeka milost njegova.
 5. Iz tjeskobe povikah ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mjesto Gospod. Psal. 18, 19.
 6. Gospod je sa mnom, ne bojim se; šta će mi učiniti čovjek? Rim. 8, 31.
 7. Gospod mi je pomoćnik: slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Psal. 54, 4.
 8. Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na čovjeka;Psal. 62, 8. Isa. 2, 22. Jer. 17, 5. Jer. 17, 7.
 9. Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove. Psal. 146, 3. Isa. 30, 2.
 10. Svi me narodi opkoliše; ali ih u ime Gospodnje razbih. Sud. 16, 2.
 11. Optekoše, opkoliše me; ali ih u ime Gospodnje razbih. Psal. 88, 17.
 12. Opkoliše me kao pčele sat, i ugasiše se kao oganj u trnju: u ime ih Gospodnje razbih.5.Moj. 1, 44. Psal. 101, 8. Prop. 7, 6.
 13. Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati.
 14. Gospod je hvala moja i pjesma; on mi postade spasitelj. 2.Moj. 15, 2.
 15. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim: "desnica Gospodnja daje silu;
 16. Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu."2.Moj. 15, 6.
 17. Neću umrijeti, nego ću živ biti, i kazivati djela Gospodnja. Psal. 6, 5. Psal. 73, 28. Isa. 38, 19.
 18. Karajući pokara me Gospod; ali me smrti ne dade. Prič. 3, 11. 1.Kor. 11, 32.
 19. Otvorite mi vrata od pravde, ući ću na njih, slaviću Gospoda. Psal. 24, 7. Isa. 26, 2.
 20. "Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici!"Psal. 24, 7. Isa. 35, 8.
 21. Hvalim te, što si me uslišio, i postao mi spasitelj.
 22. Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla. Zah. 4, 7. Mat. 21, 42. Mar. 12, 10. Ef. 2, 20. 1.Pet. 2, 4. 1.Pet. 2, 7.
 23. To bi od Gospoda i divno je u našim očima. Jov 5, 9. Zah. 8, 6.
 24. Evo dan, koji stvori Gospod! Radujmo se i veselimo se u nj! 2.Kor. 6, 2.
 25. O Gospode, pomozi! o Gospode, daj da bude u napredak! Mat. 21, 8.
 26. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Zah. 4, 7. Mat. 21, 9. Mar. 11, 9. Luka 19, 38. Jovan 12, 13.
 27. Gospod je Bog krjepak, i on nas obasja; žrtvu prazničnu, vezanu vrvcama, vodite k rogovima žrtveniku. Jest. 8, 16. Mih. 7, 9. Mal. 4, 2.
 28. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. 2.Moj. 15, 2. Isa. 25, 1.
 29. Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je milost njegova dovijeka.