BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 113. glava

  1. Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje,
  2. Da bude ime Gospodnje blagosloveno otsad i dovijeka. Dan. 2, 20.
  3. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Psal. 50, 1. Isa. 59, 19. Avak. 2, 14. Mal. 1, 11. Otkr. 11, 15.
  4. Uzvišen je nad svima narodima Gospod; svrh nebesa je slava njegova. 1.Car. 8, 27.
  5. Ko je kao Gospod, Bog naš, koji sjedi na visini;
  6. Koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji; Isa. 57, 15.
  7. Koji iz praha podiže ubogoga, i iz kala uzvišuje ništega; 1.Sam. 2, 8. Isa. 26, 19. Dan. 12, 2.
  8. I posađuje ga s knezovima, s knezovima u narodu njegovu; Jov 36, 7.
  9. Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosnom majkom sinovima. Aliluja! 1.Sam. 2, 5. Psal. 68, 6. Gal. 4, 27.