BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 112. glava

  1. Blago čovjeku koji se boji Gospoda, kome su veoma omiljele zapovijesti njegove.
  2. Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički biće blagosloven.
  3. Obilje je i bogatstvo u domu njegovu, i pravda njegova traje dovijeka. Prič. 3, 16. Prič. 15, 6. Prič. 21, 20. Isa. 33, 6. Mat. 6, 33. 2.Kor. 6, 10.
  4. U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga.
  5. Blago onome koji je milostiv i daje u zajam! On će dati tvrđu riječima svojim na sudu. Luka 6, 35.
  6. Jer neće posrnuti dovijeka, pravednik će se spominjati uvijek.
  7. Ne boji se zla glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda. Psal. 57, 7.
  8. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati, i vidjeće kako padaju neprijatelji njegovi.
  9. Prosipa, daje ubogima; pravda njegova traje dovijeka, rog se njegov uzvišuje u slavi. Luka 11, 41. Dela. 20, 35. Rim. 12, 13. 2.Kor. 8, 9. 1.Tim. 6, 18.
  10. Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim, i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.Luka 13, 28.