BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 110. glava

  1. Reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Psal. 45, 6. Mat. 22, 44. Mar. 12, 36. Luka 20, 42. 1.Kor. 15, 25. Jevr. 1, 13.
  2. Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona: vladaj sred neprijatelja svojih.
  3. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, taka je u tebe mladost tvoja. Sud. 5, 2. Psal. 51, 13. Psal. 96, 9. Dela. 2, 41.
  4. Gospod se zakleo, i neće se pokajati: ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. 4.Moj. 23, 19. Zah. 6, 13. Jovan 12, 34. Jevr. 5, 6. Jevr. 7, 15.
  5. Gospod je tebi s desne strane. Pobiće u dan gnjeva svojega careve; Isu. 10, 24. Psal. 2, 5. Psal. 2, 9. Psal. 16, 8. Jezek. 29, 5. Rim. 2, 5. Otkr. 11, 18.
  6. Sudiće narodima, napuniće zemlju trupova; satrće glavu na zemlji širokoj. Psal. 18, 38. Avak. 3, 13.
  7. Iz potoka će na putu piti, i zato će podignuti glavu. Isa. 53, 12. Isa. 61, 1. Jovan 3, 34.