BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 108. glava

 1. Gotovo je srce moje, Bože; pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom.
 2. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano.
 3. Slaviću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebi po plemenima.
 4. Jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. 4.Moj. 14, 18. 5.Moj. 7, 9. Psal. 36, 5. Mih. 7, 18.
 5. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja! Psal. 57, 5.
 6. Da bi se izbavili mili tvoji, pomozi desnicom svojom, i usliši me.Jov 40, 9.
 7. Bog reče u svetinji svojoj: "veseliću se, razdijeliću Sihem, i dolinu Sokot razmjeriću.
 8. Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krjepost glave moje, Juda skiptar moj. 1.Moj. 49, 10.
 9. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju; nad zemljom Filistejskom popijevaću."
 10. Ko će me odvesti u tvrdi grad? ko će me otpratiti do Edoma? Psal. 60, 9.
 11. Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Psal. 44, 9.
 12. Daj nam pomoć u tjeskobi, obrana je čovječija uzalud. Isa. 30, 3.
 13. Bogom smo jaki; on gazi neprijatelje naše. Isa. 25, 10. Plač. 1, 15. Mal. 4, 3. Otkr. 14, 19.