BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 102. glava

 1. Gospode! čuj molitvu moju, i vika moja nek izađe preda te.
 2. Nemoj odvratiti lica svojega od mene; u dan kad sam u nevolji prigni k meni uho svoje, u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me.
 3. Jer prođoše kao dim dani moji, kosti moje kao topionica ogorješe. Psal. 38, 7. Plač. 1, 13. Jak. 4, 14.
 4. Pokošeno je kao trava i posahlo srce moje, da zaboravih jesti hljeb svoj.
 5. Od uzdisanja mojega prionu kost moja za meso moje. Jov 33, 21. Plač. 4, 8.
 6. Postadoh kao gem u pustinji; ja sam kao sova na zidinama. Isa. 34, 11. Sof. 2, 14.
 7. Ne spavam, i sjedim kao ptica bez druga na krovu.
 8. Svaki dan ruže me neprijatelji moji, i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Dela. 23, 12.
 9. Jedem pepeo kao hljeb, i piće svoje rastvaram suzama
 10. Od gnjeva tvojega i srdnje tvoje; jer podigavši me bacio si me. Psal. 30, 7.
 11. Dani su moji kao sjen, koji prolazi, i ja kao trava osuših se. Psal. 109, 23. Jak. 1, 10.
 12. A ti, Gospode, ostaješ dovijeka, i spomen tvoj od koljena do koljena. 1.Tim. 6, 16.
 13. Ti ćeš ustati, smilovaćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme; Isa. 40, 2.
 14. Jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo, i prah njegov žale. Psal. 111, 2. Dan. 9, 2.
 15. Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega, i svi carevi zemaljski slave njegove; 1.Car. 8, 43. Psal. 138, 4. Psal. 148, 11.
 16. Jer će Gospod sazidati Sion, i javiti se u slavi svojoj; Isa. 60, 1.
 17. Pogledaće na molitvu onijeh koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove. Nem. 2, 8. Psal. 22, 24.
 18. Napisaće se ovo potonjemu rodu, i narod nanovo stvoren hvaliće Gospoda,Psal. 22, 31. Psal. 78, 6. Isa. 43, 21. Rim. 15, 4. 1.Kor. 10, 11.
 19. Što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju,5.Moj. 26, 15. Psal. 14, 2. Psal. 148, 1.
 20. Da čuje uzdisanje sužnjevo, i odriješi sinove smrtne;
 21. Da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu u Jerusalimu,
 22. Kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu. Psal. 47, 9. Os. 1, 11.
 23. Strošio je na putu krjepost moju, skratio dane moje. Psal. 89, 45.
 24. Rekoh: Bože moj! nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od koljena do koljena. Psal. 90, 2. Psal. 102, 27. Isa. 38, 10. Avak. 1, 12. Otkr. 1, 4. Otkr. 1, 8.
 25. Davno si postavio zemlju, i nebesa su djelo ruku tvojih. 1.Moj. 1, 1. 2.Moj. 20, 11. Jov 38, 4. Jevr. 1, 10.
 26. To će proći, a ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promijenićeš ih i promijeniće se. Isa. 66, 22. Rim. 8, 20. 2.Pet. 3, 7.
 27. Ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Mal. 3, 6.
 28. Sinovi će sluga tvojih živjeti, i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.