BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 101. glava

  1. Milost i pravdu pjevam; tebe, Gospode, slavim.
  2. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. 1.Moj. 18, 19. 5.Moj. 6, 7. 1.Sam. 18, 14. 1.Car. 9, 4.
  3. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona, ne pristajem za njima. Isu. 23, 6. 1.Sam. 12, 20.
  4. Srce pokvareno daleko je od mene; zlijeh ne znam. Mat. 7, 23. 1.Kor. 5, 11. 2.Tim. 2, 19.
  5. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim; ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Prič. 6, 17. Luka 18, 14.
  6. Oči su moje obraćene na vjerne na zemlji, da bi sjedjeli sa mnom. Ko hodi putem pravijem, taj služi meni. Rim. 13, 4.
  7. Ne živi u domu mojem koji radi lukavo; koji govori laž, ne stoji pred očima mojima.
  8. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji, da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje. Jer. 21, 12. Os. 9, 3.