BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 1. glava

  1. Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko, i na putu grješničkom ne stoji, i u društvu nevaljalijeh ljudi ne sjedi, 1.Moj. 5, 24. Psal. 81, 12.
  2. Nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć!
  3. On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, i kojemu list ne vene: što god radi, u svemu napreduje. 1.Moj. 39, 3. Jov 29, 19. Psal. 106, 5. Jezek. 31, 7.
  4. Nijesu taki bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar.
  5. Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grješnici na zboru pravedničkom.
  6. Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće. Naum 1, 7.