BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jovu - 28. glava

 1. Da, srebro ima žice, i zlato ima mjesto gdje se topi.
 2. Gvožđe se vadi iz praha, i iz kamena se topi mjed.
 3. Mraku postavlja među, i sve istražuje čovjek do kraja, i kamenje u tami i u sjenu smrtnom. Prič. 2, 4. Prop. 1, 13.
 4. Rijeka navre s mjesta svojega da joj niko ne može pristupiti; ali se odbije i odlazi trudom čovječjim.
 5. Iz zemlje izlazi hljeb, i pod njom je drugo, kao oganj.
 6. U kamenju je njezinu mjesto safiru, a ondje je prah zlatni.
 7. Te staze ne zna ptica, niti je vidje oko kragujevo;
 8. Ne ugazi je mlado zvijerje, niti njom prođe lav.
 9. Na kremen diže ruku svoju; prevraća gore iz dna.
 10. Iz stijene izvodi potoke, i svašta dragocjeno vidi mu oko.
 11. Ustavlja rijeke da ne teku, i što je sakriveno iznosi na vidjelo.
 12. Ali mudrost gdje se nalazi? i gdje je mjesto razumu? Jov 11, 7. Psal. 139, 6. Prop. 7, 24.
 13. Ne zna joj čovjek cijene, niti se nahodi u zemlji živijeh. Prič. 3, 15.
 14. Bezdana veli: nije u meni; i more veli: nije kod mene. Rim. 11, 33.
 15. Ne može se dati čisto zlato za nju, niti se srebro izmjeriti u promjenu za nju. Prič. 3, 13.
 16. Ne može se cijeniti zlatom Ofirskim, ni dragim onihom ni safirom. Jov 28, 13.
 17. Ne može se izjednačiti s njom ni zlato ni kristal, niti se može promijeniti za zaklade zlatne.
 18. Od korala i bisera nema spomena, jer je vrijednost mudrosti veća nego dragom kamenju.
 19. Ne može se s njom izjednačiti topaz Etiopski, niti se može cijeniti čistijem zlatom.
 20. Otkuda dakle dolazi mudrost? i gdje je mjesto razumu?
 21. Sakrivena je od očiju svakoga živoga, i od ptica nebeskih zaklonjena.
 22. Pogibao i smrt govore: ušima svojima čusmo slavu njezinu.
 23. Bog zna put njezin, i poznaje mjesto njezino. Dela. 15, 18. Jevr. 13, 18.
 24. Jer gleda do krajeva zemaljskih i vidi sve što je pod svijem nebom. Jov 37, 3. Prič. 15, 3.
 25. Kad davaše vjetru težinu, i mjeraše vodu mjerom, Psal. 135, 7.
 26. Kad postavljaše zakon daždu i put munji gromovnoj. Jov 38, 25. Psal. 148, 8. Jer. 14, 22.
 27. Još je onda vidje i oglasi je, uredi je i pretraži je.
 28. A čovjeku reče: gle, strah je Božji mudrost, i uklanjati se oda zla jest razum. 5.Moj. 4, 6. 5.Moj. 29, 29. Psal. 111, 10. Prič. 1, 7.