BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jovu - 27. glava

 1. I Jov nastavi besjedu svoju i reče:
 2. Tako da je živ Bog, koji je odbacio parbu moju, i svemogući, koji je ojadio dušu moju,Jov 34, 5.
 3. Dok je duša moja u meni, i duh Božji u nozdrvama mojim,
 4. Neće usne moje govoriti bezakonja, niti će jezik moj izricati prijevare. Jov 6, 28. Jov 13, 7.
 5. Ne dao Bog da pristanem da imate pravo; dokle dišem, neću otstupiti od svoje dobrote. Jov 13, 15.
 6. Držaću se pravde svoje, niti ću je ostaviti; neće me prekoriti srce moje dokle sam živ. Jov 2, 3. Dela. 24, 16.
 7. Neprijatelj moj biće kao bezbožnik, i koji ustaje na me, kao bezakonik.
 8. Jer kako je nadanje licemjeru, kad se lakomi a Bog će iščupati dušu njegovu? Mat. 16, 26.
 9. Hoće li Bog uslišiti viku njegovu kad na nj dođe nevolja? Jov 16, 18. Prič. 1, 28. Isa. 1, 15. Mih. 3, 4. Zah. 7, 13. Jak. 4, 3.
 10. Hoće li se svemogućemu radovati? hoće li prizivati Boga u svako vrijeme?Jov 22, 26.
 11. Učim vas ruci Božjoj, i kako je u svemogućega ne tajim.
 12. Eto, vi svi vidite, zašto dakle jednako govorite zaludne stvari?
 13. To je dio čovjeku bezbožnom od Boga, i našljedstvo koje primaju nasilnici od svemogućega.
 14. Ako mu se množe sinovi, množe se za mač, i natražje njegovo neće se nasititi hljeba. 5.Moj. 28, 32. 5.Moj. 28, 41. 2.Car. 10, 6. Jest. 9, 10. Jov 15, 22.
 15. Koji ostanu iza njega, na smrti će biti pogrebeni, i udovice njihove neće plakati. Psal. 78, 64. Psal. 109, 12. Jezek. 24, 23.
 16. Ako nakupi srebra kao praha, i nabavi haljina kao blata, Jov 15, 29. Prič. 13, 22.
 17. Što nabavi, obući će pravednik, i srebro će dijeliti bezazleni. Prič. 13, 22. Prič. 28, 8. Prop. 2, 26.
 18. Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar. Plač. 2, 6.
 19. Bogat će umrijeti a neće biti pribran; otvoriće oči a ničega neće biti. 4.Moj. 20, 26.
 20. Stignuće ga strahote kao vode; noću će ga odnijeti oluja.
 21. Uzeće ga vjetar istočni, i otići će; vihor će ga odnijeti s mjesta njegova.
 22. To će Bog pustiti na nj, i neće ga žaliti; on će jednako bježati od ruke njegove.
 23. Drugi će pljeskati rukama za njim, i zviždaće za njim s mjesta njegova. Jezek. 25, 6.