BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jovu - 18. glava

 1. A Vildad Sušanin odgovori i reče:
 2. Kad ćete svršiti razgovor? Orazumite se, pa ćemo onda govoriti.
 3. Zašto se misli da smo kao stoka? zašto smo gadni u vašim očima? 5.Moj. 25, 3. Jov 12, 7. Psal. 73, 22.
 4. Koji rastržeš dušu svoju u jarosti svojoj, hoće li se tebe radi ostaviti zemlja i stijena se premjestiti sa svojega mjesta? Jov 13, 14.
 5. Da, vidjelo bezbožnijeh ugasiće se, i iskra ognja njihova neće sijati. Prič. 13, 9.
 6. Vidjelo će pomrknuti u šatoru njegovu, i žižak će se njegov ugasiti u njemu.
 7. Silni koraci njegovi stegnuće se, i oboriće ga njegova namjera.
 8. Jer će se uvaliti u zamku nogama svojim i naići će na mrežu;
 9. Uhvatiće ga zamka za petu i svladaće ga lupež.
 10. Sakriveno mu je pruglo na zemlji, i klopka na stazi.
 11. Otsvuda će ga strahote strašiti i tjeraće ga ustopce. Jov 6, 4. Psal. 73, 19. Jer. 6, 25. 2.Kor. 5, 11.
 12. Izgladnjeće sila njegova, i nevolja će biti gotova uza nj. Jov 15, 23. 1.Sol. 5, 3.
 13. Poješće žile kože njegove, poješće žile njegove prvenac smrti.
 14. Iščupaće se iz stana njegova uzdanica njegova, i to će ga odvesti k caru strašnom. Jov 8, 14. Psal. 112, 10. Prič. 10, 28. Mat. 7, 26.
 15. Nastavaće se u šatoru njegovu, koji neće biti njegov, posuće se sumporom stan njegov. 1.Moj. 19, 24.
 16. Žile će se njegove posušiti ozdo, i ozgo će se sasjeći grane njegove. Isa. 5, 24.
 17. Spomen će njegov poginuti na zemlji, niti će mu imena biti po ulicama. Psal. 34, 16. Prič. 2, 22.
 18. Odagnaće se iz svjetlosti u mrak, i izbaciće se iz svijeta. Jov 20, 8. Jov 27, 23.
 19. Ni sina ni unuka neće mu biti u narodu njegovu, niti kakoga ostatka u stanovima njegovijem. Isa. 14, 22. Jer. 22, 30.
 20. Čudiće se danu njegovu koji budu poslije njega, a koji su bili prije obuzeće ih strah.
 21. Taki su stanovi bezakonikovi, i tako je mjesto onoga koji ne zna za Boga. Jer. 9, 3. 1.Sol. 4, 5. 2.Sol. 1, 8. Tit. 1, 16.