BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jovu - 12. glava

HAC logo
 1. A Jov odgovori i reče:
 2. Da, vi ste ljudi, i s vama će umrijeti mudrost. Jov 17, 10.
 3. I ja imam srce kao i vi, niti sam gori od vas; i u koga nema toga? Jov 13, 2.
 4. Na potsmijeh sam prijatelju svom, koji kad zove Boga odzove mu se; na potsmijeh je pravedni i dobri.Jov 16, 20. Psal. 91, 15. Jer. 33, 3. Mih. 7, 7.
 5. Bačen je luč po mišljenju srećnoga onaj koji hoće da popuzne. Prič. 14, 2.
 6. Mirne su kolibe lupeške, i bez straha su koji gnjeve Boga, njima Bog daje sve u ruke.
 7. Zapitaj stoku, naučiće te; ili ptice nebeske, kazaće ti.
 8. Ili se razgovori sa zemljom, naučiće te, i ribe će ti morske pripovjediti.
 9. Ko ne zna od svega toga da je ruka Gospodnja to učinila?
 10. Kojemu je u ruci duša svega živoga i duh svakoga tijela čovječijega. 4.Moj. 16, 22. Dan. 5, 23. Dela. 17, 28.
 11. Ne raspoznaje li uho riječi kao što grlo kuša jelo? Jov 6, 30. Jov 34, 3.
 12. U staraca je mudrost, i u dugom vijeku razum.Joil 1, 2.
 13. U njega je mudrost i sila, u njega je savjet i razum.
 14. Gle, on razgradi, i ne može se opet sagraditi; zatvori čovjeka, i ne može se otvoriti. Jov 19, 10. Isa. 22, 22. Otkr. 3, 7.
 15. Gle, ustavi vode, i presahnu; pusti ih, i isprevrću zemlju. 1.Moj. 7, 11. 1.Car. 17, 1.
 16. U njega je jačina i mudrost, njegov je koji je prevaren i koji vara.
 17. On dovodi savjetnike u ludilo, i sudije obezumljuje. Jov 3, 14. Dan. 9, 12.
 18. On razdrešuje pojas carevima, i opasuje bedra njihova. Jov 3, 14.
 19. On dovodi knezove u ludilo, i obara jake. Jov 34, 20.
 20. On uzima besjedu rječitima, i starcima uzima razum.
 21. On sipa sramotu na knezove, i raspasuje junake.
 22. On otkriva duboke stvari ispod tame, i izvodi na vidjelo sjen smrtni. Mat. 10, 26. 1.Kor. 4, 5.
 23. On umnožava narode i zatire ih, rasipa narode i sabira. 5.Moj. 2, 22. Dela. 17, 26.
 24. On oduzima srce glavarima naroda zemaljskih, i zavodi ih u pustinju gdje nema puta, Psal. 107, 40.
 25. Da pipaju po mraku bez vidjela, i čini da tumaraju kao pijani.