BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jovu - 11. glava

 1. A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
 2. Zar na mnoge riječi nema odgovora? ili će čovjek govorljiv ostati prav?
 3. Hoće li tvoje laži umučkati ljude? i kad se ti rugaš, zar te neće niko posramiti?
 4. Jer si rekao: čista je nauka moja, i čist sam pred očima tvojim. Jov 6, 10. 1.Pet. 3, 15.
 5. Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te,
 6. I pokazao ti tajne mudrosti, jer ih je dvojinom više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje. Jov 32, 3. Plač. 3, 22.
 7. Možeš li ti tajne Božije dokučiti, ili dokučiti savršenstvo svemogućega?Jov 5, 9. Prop. 3, 11. Isa. 40, 28. Mat. 11, 27. Dela. 10, 17. Rim. 11, 23. Ef. 3, 8.
 8. To su visine nebeske, šta ćeš učiniti? dublje je od pakla, kako ćeš poznati?
 9. Duže od zemlje, šire od mora.
 10. Da prevrati, ili zatvori ili sabere, ko će mu braniti?
 11. Jer zna ništavilo ljudsko, i videći nevaljalstvo zar neće paziti? Psal. 10, 11.
 12. Čovjek bezuman postaje razuman, premda se čovjek rađa kao divlje magare.Jov 39, 8.
 13. Da ti upraviš srce svoje i podigneš ruke svoje k njemu, 1.Sam. 7, 3. Psal. 78, 8. Psal. 143, 6.
 14. Ako je bezakonje u ruci tvojoj, da ga ukloniš, i ne daš da nepravda bude u šatorima tvojim,
 15. Tada ćeš podignuti lice svoje bez mane i stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati; 1.Moj. 4, 5. Jov 22, 26. Psal. 119, 6. 1.Tim. 2, 8. 1.Jov. 3, 21.
 16. Zaboravićeš muku, kao vode koja proteče opominjaćeš je se;
 17. Nastaće ti vrijeme vedrije nego podne, sinućeš, bićeš kao jutro;
 18. Uzdaćeš se imajući nadanje, zakopaćeš se, i mirno ćeš spavati.
 19. Ležaćeš, i niko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.
 20. Ali oči će bezbožnicima iščiljeti, i utočišta im neće biti, i nadanje će im biti izdisanje.