BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jestiri - 9. glava

 1. I tako dvanaestoga mjeseca, a to je mjesec Adar, trinaestoga dana, kad dođe da se izvrši riječ careva i zapovijest njegova, istoga dana kad se neprijatelji Judejski nadahu da će obladati njima, preokrenu se, te Judejci obladaše svojim nenavidnicima. 2.Sam. 22, 41. Jest. 3, 13. Jest. 8, 12. Isa. 14, 2.
 2. Skupiše se Judejci u svojim gradovima po svijem zemljama cara Asvira da dignu ruke na one koji im tražahu zlo; i niko ne mogaše stajati pred njima; jer strah od njih popade sve narode. 2.Moj. 23, 27. Jest. 8, 11. Jest. 8, 17. Psal. 71, 13.
 3. I svi knezovi zemaljski, namjesnici i upravitelji i koji opravljahu poslove careve, podupirahu Judejce, jer ih popade strah od Mardoheja. Prič. 16, 7.
 4. Jer velik bijaše Mardohej u domu carevu, i slava njegova prolažaše sve zemlje, jer taj čovjek Mardohej bivaše sve veći. 2.Sam. 3, 1. 1.Dnev. 11, 9. Psal. 1, 3. Prič. 4, 18. Isa. 9, 7.
 5. I tako pobiše Judejci sve neprijatelje svoje mačem i potrše i istrijebiše, i učiniše što htješe od nenavidnika svojih.
 6. I u Susanu carskom gradu ubiše Judejci i istrijebiše pet stotina ljudi.
 7. I Farsandatu i Dalfona i Aspatu,
 8. I Poratu i Adaliju i Aridatu,
 9. I Farmastu i Arisaja i Aridaja i Vajezatu,
 10. Deset sinova Amana sina Amedatina neprijatelja Judejskoga pobiše, ali na plijen ne digoše ruke svoje.1.Moj. 14, 23. 2.Moj. 20, 5. Jest. 5, 11. Jest. 8, 11. Jest. 9, 15. Jov 18, 19. Psal. 21, 10.
 11. U onaj dan kad javiše caru broj pobijenijeh u Susanu carskom gradu,
 12. Reče car Jestiri carici: u Susanu carskom gradu pobiše i potrše Judejci pet stotina ljudi i deset sinova Amanovijeh, a šta su učinili po ostalijem zemljama carevijem? Šta želiš? daće ti se; i šta još moliš? biće. Jest. 5, 6.
 13. A Jestira reče: ako je ugodno caru, da se dopusti Judejcima u Susanu i sjutra da učine po današnjoj naredbi i deset sinova Amanovijeh da objese na vješala. 2.Sam. 21, 6. 2.Sam. 21, 9. Jest. 8, 11.
 14. I zapovjedi car da bude tako. I oglašena bi zapovijest u Susanu, i objesiše deset sinova Amanovijeh.
 15. I Judejci koji bijahu u Susanu skupivši se i četrnaestoga dana mjeseca Adara pobiše u Susanu tri stotine ljudi, ali na plijen ne digoše ruke svoje. Jest. 8, 11.
 16. A ostali Judejci koji bijahu po zemljama carevijem skupiše se da brane život svoj i da se smire od neprijatelja svojih; i pobiše sedamdeset i pet tisuća nenavidnika svojih; ali na plijen ne digoše ruke svoje. 3.Moj. 26, 7. Jest. 8, 11. 1.Sol. 5, 22.
 17. To bi trinaestoga dana mjeseca Adara; a četrnaestoga počinuše, i praznovaše taj dan gosteći se i veseleći se. Jest. 8, 17.
 18. A Judejci koji bijahu u Susanu skupiše se trinaestoga i četrnaestoga dana istoga mjeseca, a počinuše petnaestoga, i praznovaše taj dan gosteći se i veseleći se.
 19. Zato Judejci seljani, koji žive po mjestima neograđenijem, praznuju četrnaesti dan mjeseca Adara veseleći se i gosteći se i blagujući, i šaljući dijelove jedan drugom. 5.Moj. 16, 11. 5.Moj. 16, 14. 1.Sam. 25, 8. Nem. 8, 10. Jest. 8, 17. Psal. 118, 15. Otkr. 11, 10.
 20. Jer Mardohej napisa ovo, i razasla knjige svijem Judejcima koji bijahu po svijem zemljama cara Asvira, blizu i daleko,
 21. Naređujući im da praznuju dan četrnaesti mjeseca Adara i petnaesti dan istoga mjeseca svake godine; Psal. 145, 4.
 22. Prema danima u koje se smiriše Judejci od neprijatelja svojih i prema mjesecu kad im se pretvori žalost u radost i tuga u veselje, da te dane praznuju gosteći se i veseleći se i šaljući dijelove jedan drugom, i siromasima darove. Nem. 8, 11. Psal. 30, 11. Prič. 28, 12. Mat. 5, 4. Jovan 16, 20. Dela. 2, 44.
 23. I primiše svi Judejci da čine što su počeli i što im pisa Mardohej.
 24. Jer Aman sin Amedatin Agagej neprijatelj svijeh Judejaca namisli za Judejce da ih istrijebi, i baci Fur, to jest ždrijeb, da ih potre i istrijebi. Jest. 3, 6.
 25. Ali kad Jestira izide pred cara, on zapovjedi knjigom, te se zla misao njegova koju smisli na Judejce obrati na njegovu glavu, i objesiše njega i sinove njegove na vješala. 1.Sam. 24, 13. Jest. 7, 10. Psal. 7, 16. Psal. 37, 12.
 26. Zato prozvaše te dane Furim od imena Fur; i radi svijeh riječi te knjige i radi onoga što vidješe, tako i radi onoga što im se dogodi,
 27. Postaviše Judejci i primiše na se i na sjeme svoje i na sve koji se udruže s njima da je nepromjenito da slave ta dva dana kao što je napisano za njih i na vrijeme koje je za njih određeno, svake godine, Jest. 8, 17. Isa. 56, 3. Isa. 56, 6. Zah. 2, 11.
 28. I da se ti dani spominju i slave u svakom naraštaju, u svakoj porodici, u svakoj zemlji i u svakom gradu; i ti dani Furim da ne prestanu među Judejcima i spomen njihov da ne pogine u sjemenu njihovu.
 29. I pisa carica Jestira kći Avihailova i Mardohej Judejac svakom tvrđom potvrđujući knjigu za Furim drugi put. Jest. 2, 15. Jest. 8, 10.
 30. I Mardohej razasla knjigu svijem Judejcima u sto i dvadeset i sedam zemalja cara Asvira s riječima ljubaznijem i istinijem,Jest. 1, 1.
 31. Da tvrdo drže dane Furim na vrijeme kao što im je postavio Mardohej Judejac i carica Jestira i kao što sami postaviše sebi i sjemenu svojemu za spomen postu njihovu i vikanju njihovu.
 32. Tako zapovijest Jestirina potvrdi uredbu za Furim, i bi zapisano u knjigu.