BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Jezdrina - 5. glava

 1. Tada Agej prorok i Zaharija sin Idov prorok prorokovahu Judejcima koji bijahu u Judeji i u Jerusalimu u ime Boga Izrailjeva. Jezd. 6, 13. Agej 1, 1. Agej 2, 18. Zah. 1, 1. Zah. 8, 9.
 2. I usta Zorovavelj sin Salatilov i Isus sin Josedekov, i počeše opet zidati dom Božji u Jerusalimu, i bjehu s njima proroci Božji pomažući im.Jezd. 6, 14. Prop. 12, 11. Agej 1, 12. Agej 2, 4. Agej 2, 18. Zah. 8, 9.
 3. U to vrijeme dođe k njima Tatnaj upravitelj s ovu stranu rijeke, i Setar-Vosnaj i drugovi njihovi, i rekoše im ovako: ko vam je dao vlast da zidate tu kuću i da opravljate te zidove? Jezd. 6, 5. Jezd. 6, 6.
 4. Tada im odgovorismo imenujući ljude koji građahu tu građevinu.
 5. Ali bješe oko Božije na starješinama Judejskim, te im ne zabraniše dokle ne otide stvar do Darija i donesu odgovor o tom.2.Dnev. 16, 9. Jezd. 6, 6. Jezd. 7, 6. Jezd. 7, 28. Psal. 33, 18. Isa. 41, 10. 1.Pet. 3, 12.
 6. A ovo je prijepis od knjige koju posla caru Dariju Tatnaj upravitelj s ove strane rijeke i Setar-Vosnaj s drugovima svojim Afarsašanima koji bijahu s ove strane rijeke.Jezd. 4, 9.
 7. Poslaše mu knjigu, a u njojzi bješe napisano ovako: Dariju caru svako dobro.
 8. Da je na znanje caru da dođosmo u Judejsku zemlju k domu Boga velikoga, koji zidaju od velikoga kamena, i drvlje meću u zidove, i posao se brzo radi i napreduje u rukama njihovijem.
 9. I zapitasmo tamošnje starješine rekavši im: ko vam je dao vlast da zidate taj dom i da opravljate te zidove? Jezd. 5, 3.
 10. Pa ih i za imena njihova zapitasmo da bismo ti javili, i zapisasmo imena onijeh koji su glavari među njima.
 11. A oni nam odgovoriše ovako govoreći: mi smo sluge Boga nebeskoga i zemaljskoga, i zidamo dom koji je bio sazidan prije mnogo vremena, koji je zidao i podigao velik car Izrailjev.Isu. 24, 15. 1.Car. 6, 1. Psal. 119, 46. Jona 1, 9. Mat. 10, 32. Luka 12, 8. Dela. 27, 23.
 12. Ali kad oci naši razgnjeviše Boga nebeskoga, dade ih u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom Haldejcu, koji raskopa ovaj dom a narod preseli u Vavilon. 2.Car. 24, 2. 2.Dnev. 34, 24. 2.Dnev. 36, 16. Jer. 39, 1.
 13. Ali prve godine Kira cara Vavilonskoga, car Kir zapovjedi da se sazida ovaj dom Božji. Jezd. 1, 1.
 14. Još i sudove doma Božijega zlatne i srebrne koje Navuhodonosor bješe uzeo iz crkve Jerusalimske i odnio u crkvu Vavilonsku, iznese ih car Kir iz crkve Vavilonske, i biše dani po imenu Sasavasaru, kojega postavi upraviteljem,Jezd. 1, 7. Agej 1, 14.
 15. I reče mu: uzmi ove sudove pa idi i odnesi ih u crkvu koja je u Jerusalimu, i dom Božji neka se sazida na svojem mjestu.
 16. Onda taj Sasavasar dođe i postavi temelj domu Božijemu u Jerusalimu; i od toga vremena dosad zida se i još nije dovršen. Jezd. 3, 8. Jezd. 3, 10. Jezd. 6, 15.
 17. Ako je dakle ugodno caru, neka se potraži u riznici carskoj u Vavilonu je li car Kir zapovjedio da se sazida ovaj dom Božji u Jerusalimu, i volju svoju o tom neka nam car pošlje. Jezd. 6, 1. Prič. 25, 2.