BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Jezdrina - 3. glava

 1. A kad dođe sedmi mjesec i sinovi Izrailjevi bijahu u svojim gradovima, sabra se narod jednodušno u Jerusalim. Nem. 8, 1.
 2. Tada usta Isus sin Josedekov s braćom svojom sveštenicima i Zorovavelj sin Salatilov s braćom svojom, i zgradiše oltar Boga Izrailjeva da prinose na njemu žrtve paljenice kako piše u zakonu Mojsija čovjeka Božijega. 2.Moj. 20, 24. 5.Moj. 12, 5. Jezd. 2, 2. Agej 1, 1. Zah. 3, 1. Zah. 4, 6. Mat. 1, 12. Luka 3, 27.
 3. I podigoše oltar na mjestu njegovu, ako i bijahu u strahu od naroda zemaljskih; i prinosiše na njemu žrtve paljenice Gospodu, žrtve paljenice jutrom i večerom; 2.Moj. 29, 38. Jezd. 4, 4.
 4. I praznovaše praznik sjenica, kako je pisano, prinoseći žrtve paljenice svaki dan na broj kako je uređeno za svaki dan. 2.Moj. 23, 16. 4.Moj. 29, 12. Nem. 8, 14. Zah. 14, 16.
 5. A potom prinosiše žrtvu paljenicu svagdašnju, i na mladine i na sve praznike Gospodnje osvećene i od svakoga koji dragovoljno prinošaše prinos Gospodu. 2.Moj. 29, 38. 4.Moj. 28, 3.
 6. Od prvoga dana mjeseca sedmoga počeše prinositi žrtve paljenice Gospodu, a dom Gospodnji još ne bješe osnovan.
 7. I dadoše novce kamenarima i drvodjeljama, i hranu i piće i ulje Sidonjanima i Tircima da dovoze drva kedrova s Livana u more Jopsko, kako im bješe dopustio Kir car Persijski.1.Car. 5, 9. 2.Dnev. 2, 10. Jezd. 6, 3. Dela. 9, 36. Dela. 12, 20.
 8. I druge godine po povratku njihovu k domu Božijemu u Jerusalim, drugoga mjeseca počeše Zorovavelj sin Salatilov i Isus sin Josedekov i ostala braća njihova, sveštenici i Leviti, i svi koji dođoše iz ropstva u Jerusalim, i postaviše Levite od dvadeset godina i više da nastoje nad poslom oko doma Gospodnjega.4.Moj. 4, 3. 1.Dnev. 23, 24. 1.Dnev. 23, 27. Zah. 4, 9.
 9. I bi postavljen Isus i sinovi njegovi i braća njegova, i Kadmilo i sinovi njegovi, sinovi Judini, zajedno da nastoje nad poslenicima u domu Božijem, i sinovi Inadadovi i njihovi sinovi i braća njihova Leviti. Jezd. 2, 40.
 10. I kad zidari polagahu temelj crkvi Gospodnjoj, postaviše sveštenike obučene s trubama i Levite sinove Asafove s kimvalima da hvale Gospoda po uredbi Davida cara Izrailjeva. 1.Dnev. 6, 31. Zah. 4, 6. Zah. 4, 7. Zah. 7, 3.
 11. I pjevahu naizmjence hvaleći i slaveći Gospoda: jer je dovijeka milost njegova nad Izrailjem. I sav narod podvikivaše iza glasa hvaleći Gospoda što se osnivaše dom Gospodnji. 2.Moj. 15, 21. 2.Dnev. 7, 3. Nem. 12, 24. Psal. 136, 1. Jer. 33, 11. Luka 1, 50.
 12. A mnogi od sveštenika i Levita i glavara domova otačkih, starci koji bijahu vidjeli pređašnji dom, plakahu iza glasa gledajući ovaj dom koji se osnivaše, a mnogi opet podvikivahu od radosti,Agej 2, 3.
 13. Te narod ne mogaše razaznati vike radosne od vike plačne u narodu, jer narod podvikivaše iza glasa, i vika se čujaše daleko. Jezd. 3, 11.