BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Jezdrina - 2. glava

 1. A ovo su ljudi one zemlje što pođoše iz ropstva od onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski u Vavilon, i vratiše se u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad: 2.Car. 24, 14. 2.Dnev. 36, 20. Jezd. 5, 8. Jezd. 6, 2. Jezd. 8, 35. Nem. 7, 6. Jest. 1, 1. Jest. 8, 9. Jer. 33, 26. Zah. 6, 10.
 2. Koji dođoše sa Zorovaveljem, s Isusom, Nemijom, Serajom, Relajom, Mardohejem, Vilsanom, Misparom, Vigvajem, Reumom i Vanom; na broj bješe ljudi naroda Izrailjeva: Zah. 6, 10.
 3. Sinova Farosovijeh dvije tisuće, sto i sedamdeset i dva;
 4. Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;
 5. Sinova Arahovijeh sedam stotina i sedamdeset i pet; Nem. 6, 18. Nem. 7, 10.
 6. Sinova Fat-Moavovijeh, od sinova Isusovijeh i Joavovijeh, dvije tisuće osam stotina i dvanaest;
 7. Sinova Elamovijeh tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
 8. Sinova Zatujevih devet stotina i četrdeset i pet;
 9. Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;
 10. Sinova Vanijevih šest stotina i četrdeset i dva;
 11. Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i tri;
 12. Sinova Azgadovijeh tisuća i dvjesta i dvadeset i dva;
 13. Sinova Adonikamovih šest stotina i šezdeset i šest; Jezd. 7, 18. Jezd. 8, 13.
 14. Sinova Vigvajevih dvije tisuće i pedeset i šest;
 15. Sinova Adinovijeh četiri stotine i pedeset i četiri;
 16. Sinova Atirovijeh od Jezekije devedeset i osam;
 17. Sinova Visajevih trista i dvadeset i tri;
 18. Sinova Jorinijeh sto i dvanaest;
 19. Sinova Asumovijeh dvjesta i dvadeset i tri;
 20. Sinova Givarovijeh devedeset i pet;
 21. Sinova Vitlejemskih sto i dvadeset i tri; 1.Moj. 35, 19. Ruta 1, 19. 1.Dnev. 2, 51. Mat. 2, 6.
 22. Ljudi iz Netofata pedeset i šest;
 23. Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;
 24. Sinova Azmavetskih četrdeset i dva;
 25. Sinova Kirijat-arimskih, Hefirskih i Virotskih sedam stotina i četrdeset i tri;
 26. Sinova Ramskih i Gavajskih šest stotina i dvadeset i jedan; Isu. 18, 25. 1.Sam. 7, 17. 1.Sam. 15, 34. Nem. 7, 30. Jer. 31, 15.
 27. Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;
 28. Ljudi iz Vetilja i Gaja dvjesta i dvadeset i tri;
 29. Sinova Nevonskih pedeset i dva;
 30. Sinova Magvisovih sto i pedeset i šest;
 31. Sinova Elama drugoga tisuća i dvjesta i pedeset i četiri; Jezd. 2, 7. Nem. 7, 34.
 32. Sinova Harimovijeh trista i dvadeset;
 33. Sinova Lodskih, Adidskih i Ononskih sedam stotina i dvadeset i pet;
 34. Sinova Jerihonskih trista i četrdeset i pet; 5.Moj. 34, 3. 2.Dnev. 28, 15. Nem. 7, 36.
 35. Sinova Senajskih tri tisuće i šest stotina i trideset.
 36. Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusova devet stotina i sedamdeset i tri; 2.Dnev. 9, 10. 2.Dnev. 24, 7.
 37. Sinova Imirovijeh tisuća i pedeset i dva; 1.Dnev. 24, 14. Jezd. 10, 20. Nem. 7, 40.
 38. Sinova Pashorovijeh tisuća i dvjesta i četrdeset i sedam; 1.Dnev. 9, 12. Jezd. 10, 22. Nem. 7, 41.
 39. Sinova Harimovijeh tisuća i sedamnaest; 1.Dnev. 24, 8.
 40. Levita: sinova Isusovih i Kadmilovih između sinova Odujinih sedamdeset i četiri; Jezd. 3, 9.
 41. Pjevača: sinova Asafovijeh sto i dvadeset i osam;
 42. Sinova vratarskih: sinova Salumovijeh, sinova Atirovijeh, sinova Talmonovijeh, sinova Akuvovijeh, sinova Atitinih, sinova Sovajevih, svega sto i trideset i devet;
 43. Netineja: sinova Sišinijeh, sinova Asufinijeh, sinova Tavaotovijeh, 1.Dnev. 9, 2. Nem. 7, 46.
 44. Sinova Kirosovijeh, sinova Sijajinih, sinova Fadonovih,
 45. Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Akuvovih,
 46. Sinova Agavovijeh, sinova Samlajevih, sinova Ananovijeh,
 47. Sinova Gidilovijeh, sinova Garovijeh, sinova Reajinih,
 48. Sinova Resinovijeh, sinova Nekodinijeh, sinova Gazamovijeh,
 49. Sinova Uzinijeh, sinova Fasejinih, sinova Visajevih,
 50. Sinova Aseninih, sinova Meunimovijeh, sinova Nefusimovijeh,
 51. Sinova Vakvukovijeh, sinova Akufinijeh, sinova Arurovijeh,
 52. Sinova Vaslutovijeh, sinova Meidinijeh, sinova Arsinijeh,
 53. Sinova Varkosovijeh, sinova Sisarinijeh, sinova Taminijeh,
 54. Sinova Nesijinih, sinova Atifinijeh,
 55. Sinova sluga Solomunovijeh: sinova Sotajevih, sinova Soferetovijeh, sinova Ferudinijeh, 1.Car. 9, 21.
 56. Sinova Jalinijeh, sinova Darkonovijeh, sinova Gidilovijeh,
 57. Sinova Sefatijinijeh, sinova Atilovijeh, sinova Fohereta od Sevajima, sinova Amijevijeh,
 58. Svega Netineja i sinova sluga Solomunovijeh trista i devedeset i dva. Isu. 9, 21. Isu. 9, 27. 1.Car. 9, 21. 1.Dnev. 9, 2. Jezd. 7, 7.
 59. I ovi pođoše iz Tel-Melaha i Tel-Arise, Heruv, Adan i Imir, ali ne mogoše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, eda li su od Izrailja, 4.Moj. 1, 18.
 60. I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i pedeset i dva;
 61. I od sinova svešteničkih: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi jednom između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovijem imenom. 1.Car. 2, 7.
 62. Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađoše, zato biše odlučeni od sveštenstva. 4.Moj. 3, 10. Nem. 7, 64. Jezek. 13, 9.
 63. I zaprijeti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom. 2.Moj. 28, 30. 3.Moj. 22, 2. 3.Moj. 22, 10. 3.Moj. 22, 15. 4.Moj. 18, 9.
 64. Svega zbora skupa bješe četrdeset i dvije tisuće i tri stotine i šezdeset, Isa. 10, 22.
 65. Osim sluga njihovijeh i sluškinja njihovijeh, kojih bijaše sedam tisuća i tri stotine i trideset i sedam, a među njima bijaše dvjesta pjevača i pjevačica.
 66. Imahu sedam stotina i trideset i šest konja, dvjesta i četrdeset i pet masaka,
 67. Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest tisuća i sedam stotina i dvadeset magaraca.
 68. I neki između domova otačkih došavši k domu Gospodnjemu u Jerusalimu priložiše dragovoljno da se gradi dom Božji na svom mjestu.2.Moj. 25, 2. Nem. 7, 70.
 69. Po mogućstvu svojemu dadoše u riznicu za posao: zlata šezdeset i jednu tisuću drama, srebra pet tisuća mina, i haljina svešteničkih stotinu.
 70. I tako se naseliše sveštenici i Leviti i neki iz naroda i pjevači i vratari i Netineji u gradovima svojim, i sav Izrailj u svojim gradovima.