BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Jezdrina - 1. glava

 1. Prve godine Kira cara Persijskoga, da bi se ispunila riječ Gospodnja, koju reče na usta Jeremijina, podiže Gospod duh Kira cara Persijskoga, te oglasi po svemu carstvu svojemu i raspisa govoreći: 3.Moj. 26, 42. 2.Dnev. 36, 22. Jezd. 5, 13. Jer. 25, 12. Jer. 29, 10. Dan. 6, 28. Agej 1, 14.
 2. Ovako veli Kir car Persijski: sva carstva zemaljska dao mi je Gospod Bog nebeski, i on mi je zapovjedio da mu sazidam dom u Jerusalimu u Judeji. Isa. 41, 2. Isa. 44, 28. Jer. 33, 9.
 3. Ko je između vas od svega naroda njegova? Bog nebeski neka bude s njim, pa nek ide u Jerusalim u Judeji, i neka zida dom Gospoda Boga Izrailjeva, Boga koji je u Jerusalimu. 5.Moj. 3, 24. 2.Sam. 22, 32. Psal. 86, 10. Isa. 37, 16. Dan. 6, 26. Mar. 12, 32. 1.Kor. 8, 6.
 4. A ko bi ostao u kojem god mjestu gdje se bavi, neka ga ljudi onoga mjesta potpomognu srebrom i zlatom i imanjem i stokom osim dragovoljnoga priloga na dom Božji u Jerusalimu.
 5. Tada ustaše glavari porodica otačkih od Jude i Venijamina, i sveštenici i Leviti i svi kojima Bog podiže duh da idu da zidaju dom Gospodnji u Jerusalimu. Prič. 16, 1. Fil. 2, 13.
 6. I potpomogoše ih svi koji bijahu oko njih sudovima srebrnijem i zlatnijem, imanjem i stokom i stvarima skupocjenijem osim svega što dragovoljno priložiše.
 7. I car Kir izdade sudove doma Gospodnjega koje bijaše odnio iz Jerusalima car Navuhodonosor i metnuo u dom svojih bogova; 2.Car. 24, 13. 2.Dnev. 36, 7. Jezd. 5, 14. Jezd. 6, 5. Jer. 51, 44.
 8. A izdade ih Kir car Persijski preko Mitridata rizničara, koji ih izbroji Sasavasaru knezu Judejskom. Jezd. 5, 14. Jer. 51, 44. Agej 1, 1.
 9. A ovo im je broj: zdjela zlatnijeh trideset, zdjela srebrnijeh tisuća, noževa dvadeset i devet, Jezd. 8, 30.
 10. Čaša zlatnijeh trideset, drugih čaša srebrnijeh četiri stotine i deset, drugih sudova tisuća;
 11. Svega sudova zlatnijeh i srebrnijeh pet tisuća i četiri stotine; sve to ponese Sasavasar kad se vrati iz Vavilona u Jerusalim. Jezd. 4, 1.