BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 31. glava

 1. A kad se sve ovo svrši, svi sinovi Izrailjevi što se nađoše ondje, zađoše po gradovima Judinijem, i izlomiše likove i isjekoše lugove, i oboriše visine i oltare po svoj zemlji Judinoj i Venijaminovoj i po zemlji Jefremovoj i Manasijinoj, dokle sve ne svršiše; potom se vratiše svi sinovi Izrailjevi svak na svoje našljedstvo, u svoje gradove.2.Car. 18, 4. 2.Dnev. 32, 12. 2.Dnev. 34, 7.
 2. A Jezekija opet uredi redove svešteničke i Levitske po redovima njihovijem, svakoga po službi njegovoj, sveštenike i Levite, za žrtve paljenice i zahvalne, da služe, i da slave i hvale Gospoda na vratima okola njegova. 1.Dnev. 23, 6. 1.Dnev. 23, 30.
 3. I odredi dio carski od blaga svojega za žrtve paljenice, što se prinose jutrom i večerom i za žrtve paljenice što se prinose u subote i na mladine i na praznike, kako je napisano u zakonu Gospodnjem. 4.Moj. 28, 1.
 4. I zapovjedi narodu, Jerusalimljanima, da daju dio sveštenicima i Levitima, da se jače drže zakona Gospodnjega. 4.Moj. 18, 8. 5.Moj. 18, 8. Mal. 2, 7. 1.Kor. 9, 13.
 5. A čim se to razglasi, stadoše donositi sinovi Izrailjevi silu prvina od žita i od vina i od ulja i od meda i svakoga roda zemaljskoga; i desetka od svega donosiše vrlo mnogo. 2.Moj. 22, 29. 4.Moj. 18, 12. Prič. 3, 9. Jezek. 20, 40. Jak. 1, 18.
 6. I sinovi Izrailjevi i Judini koji življahu po gradovima Judinijem, donosiše i oni desetak od goveda i ovaca, i desetak od svetijeh stvari posvećenijeh Gospodu Bogu njihovu, i metaše u gomile.3.Moj. 27, 30. 5.Moj. 14, 28.
 7. Trećega mjeseca počeše metati u gomile, a sedmoga mjeseca svršiše.
 8. I dođe Jezekija s knezovima, i vidjevši gomile blagosloviše Gospoda i narod njegov Izrailja. 1.Moj. 14, 19. 5.Moj. 33, 29. 2.Sam. 6, 18. Psal. 33, 12.
 9. I Jezekija zapita sveštenike i Levite za gomile.
 10. A Azarija poglavar sveštenički od doma Sadokova reče mu: otkad počeše donositi ove priloge u dom Gospodnji, jedemo i siti smo i pretječe mnogo, jer je Gospod blagoslovio svoj narod, te je preteklo ovo mnoštvo. 2.Dnev. 31, 13. Agej 2, 19. Mal. 3, 10.
 11. Tada zapovjedi Jezekija da se načine klijeti u domu Gospodnjem; i načiniše;
 12. I ondje ostavljahu vjerno priloge i desetke i stvari posvećene; i nad tijem bješe poglavar Honanija Levit i Simej brat mu, drugi do njega. Nem. 13, 13.
 13. A Jehilo i Azazija i Nahat i Asailo i Jerimot i Jozavad i Elilo i Ismahija i Mat i Venaja bijahu nastojnici pod rukom Honanije i brata mu Simeja po naredbi cara Jezekije i Azarije starješine u domu Božijem.
 14. A Korej sin Jemne Levita, vratar na istoku, bijaše nad onijem što se dragovoljno prinošaše Bogu, da bi razdjeljivao prinos Gospodnji i stvari svete nad svetijem.
 15. A pod njim bješe Eden i Minijamin i Isus i Semaja i Amarija i Sehanija po gradovima svešteničkim, ljudi pouzdani, da razdaju braći svojoj dijelove, velikomu i malomu, Isu. 21, 9.
 16. Osim muškinja u rodu njihovu od tri godine i više, svakomu koji ulažaše u dom Gospodnji na posao svakidašnji po dužnosti njihovoj u službi njihovoj po redu njihovu,
 17. I onima koji biše izbrojeni u rodu svešteničkom po domovima otaca njihovijeh, i Levitima od dvadeset godina i više po službi njihovoj po redovima njihovijem, 1.Dnev. 23, 24. 1.Dnev. 23, 27.
 18. I porodici njihovoj, svoj djeci njihovoj, ženama njihovijem, sinovima njihovijem i kćerima njihovijem, svemu mnoštvu; jer se vjerno posvetiše svetinji;
 19. I sinovima Aronovijem sveštenicima u podgrađima gradova njihovijeh, po svijem gradovima, ljudi imenovani davahu dijelove svakome muškarcu između sveštenika i svakomu roda Levitskoga. 3.Moj. 25, 34. 4.Moj. 35, 2. 2.Dnev. 31, 12.
 20. I tako učini Jezekija u svoj zemlji Judinoj; i činjaše što je dobro i pravo i istinito pred Gospodom Bogom njegovijem. 1.Car. 15, 5. Jovan 1, 47.
 21. I u svakom poslu koji poče za službu doma Božijega i u zakonu i u zapovijesti tražeći Boga svojega, truđaše se svijem srcem svojim, i srećan bijaše.5.Moj. 29, 9. Isu. 4, 7. 1.Tim. 4, 8.