BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 19. glava

 1. A kad se Josafat car Judin vraćaše s mirom kući svojoj u Jerusalim,
 2. Izide preda nj Juj sin Ananijev, vidjelac, i reče Josafatu: bezbožniku li pomažeš, i one koji mrze na Gospoda ljubiš? zato se podigao na te gnjev Gospodnji.1.Sam. 9, 9. 2.Dnev. 32, 25. Psal. 15, 4. Prič. 1, 10.
 3. Ali se našlo dobra na tebi što si istrijebio lugove iz zemlje i što si upravio srce svoje da tražiš Boga.1.Car. 14, 13. 2.Dnev. 12, 12. Jezd. 7, 10.
 4. Potom Josafat sjeđaše u Jerusalimu, i opet prođe po narodu od Virsaveje do gore Jefremove, i povrati ih ka Gospodu Bogu otaca njihovijeh.
 5. I postavi sudije u zemlji po svijem tvrdijem gradovima Judinijem, u svakom gradu. 5.Moj. 16, 18.
 6. I reče sudijama: gledajte šta ćete raditi, jer nećete suditi za čovjeka nego za Gospoda, koji je s vama kad sudite. 5.Moj. 1, 17. Psal. 82, 1. Prop. 5, 8.
 7. Zato neka bude strah Gospodnji u vama; pazite i radite, jer u Gospoda Boga našega nema nepravde, niti gleda ko je ko, niti prima poklona. 5.Moj. 10, 17. 5.Moj. 32, 4. Jov 34, 19. Dela. 10, 34. Rim. 2, 11. Rim. 9, 14. Gal. 2, 6. Ef. 2, 9. Kol. 3, 25. 1.Pet. 1, 17.
 8. Također i u Jerusalimu postavi Josafat od Levita i sveštenika i glavara domova otačkih u Izrailju za sudove Gospodnje i za raspre; jer dolažahu opet u Jerusalim.5.Moj. 16, 18. 1.Dnev. 23, 4. 2.Dnev. 17, 8. 2.Dnev. 19, 11.
 9. I zapovjedi im govoreći: tako radite u strahu Gospodnjem, vjerno i cijela srca. 2.Sam. 23, 3.
 10. I u svakoj parnici koja dođe k vama od braće vaše što sjede po gradovima svojim, da rasudite između krvi i krvi, između zakona i zapovijesti, između uredaba i sudova, obavijestite ih da ne bi griješili Gospodu, da ne bi došao gnjev njegov na vas i na braću vašu; tako činite, te nećete zgriješiti.4.Moj. 16, 46. 5.Moj. 17, 8. Jezek. 3, 18.
 11. I evo, Amarija poglavar sveštenički biće nad vama u svijem poslovima Gospodnjim, a Zavdija sin Ismailov vođ doma Judina u svijem poslovima carskim; također Leviti upravitelji biće uz vas. Budite slobodni, i radite, i Gospod će biti s dobrijem. 1.Dnev. 26, 32.