BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 18. glava

 1. A poslije toga pobi David Filisteje i pokori ih, i uze Gat i sela njegova iz ruku Filistejskih. 2.Sam. 8, 1.
 2. Pobi i Moavce, i postaše Moavci sluge Davidove i plaćahu mu danak. 4.Moj. 24, 17.
 3. Razbi David i Adar-Ezera cara Sovskoga u Ematu izašav da raširi vlast svoju do rijeke Efrata.1.Moj. 15, 18. Jezd. 4, 20. Psal. 60, 1.
 4. I uze mu David tisuću kola i sedam tisuća konjika i dvadeset tisuća pješaka, i podreza David žile svijem konjma kolskim, samo ostavi za sto kola.2.Sam. 8, 4.
 5. A bijahu došli Sirci iz Damaska u pomoć Adar-Ezeru caru Sovskomu, i David pobi dvadeset i dvije tisuće Siraca.
 6. I namjesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše. 1.Dnev. 17, 8. Psal. 91, 14. Prič. 21, 31.
 7. I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adar-Ezerove, i donese ih u Jerusalim.
 8. I iz Tivata i iz Huna gradova Adar-Ezerovijeh odnese David silnu mjed, od koje Solomun načini more mjedeno i stupove i posuđe mjedeno.2.Dnev. 4, 12. 2.Dnev. 4, 15.
 9. A kad ču Toja car Ematski da je David pobio svu vojsku Adar-Ezera cara Sovskoga,2.Sam. 8, 9.
 10. Posla Adorama sina svojega k caru Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao na Adar-Ezera i ubio ga, jer Toja imaše rat s Adar-Ezerom, i svakojakih zaklada zlatnijeh i srebrnijeh i mjedenijeh.
 11. Pa i to car David posveti Gospodu sa srebrom i zlatom što bješe uzeo od svijeh naroda, od Edomaca i od Moavaca i od sinova Amonovijeh i od Filisteja i od Amalika.
 12. I Avisaj sin Serujin pobi osamnaest tisuća Idumejaca u slanoj dolini. 2.Sam. 8, 13.
 13. I namjesti vojsku po Idumeji, i svi Idumejci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše. 1.Moj. 27, 29. 4.Moj. 24, 18. 1.Sam. 10, 5.
 14. Tako carova David nad svijem Izrailjem sudeći i dajući pravdu svemu narodu svojemu.
 15. I Joav sin Serujin bješe nad vojskom, a Josafat sin Ahiludov pametar,
 16. A Sadok sin Ahitovov i Avimeleh sin Avijatarov sveštenici, a Susa pisar,
 17. A Venaja sin Jodajev bješe nad Heretejima i Feletejima, a sinovi Davidovi prvi do cara. 2.Sam. 8, 18.