BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga o carevima - 20. glava

 1. U to vrijeme razbolje se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija sin Amosov i reče mu: ovako veli Gospod: naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ. 2.Sam. 17, 23. 2.Dnev. 32, 24. Isa. 38, 1.
 2. A on se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu govoreći:
 3. Oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i s cijelijem srcem, i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma. 1.Moj. 5, 22. Nem. 13, 22.
 4. I Isaija još ne bješe otišao do polovine dvora, a dođe mu riječ Gospodnja govoreći:
 5. Vrati se i reci Jezekiji, vođu naroda mojega: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega: čuo sam molitvu tvoju, i vidio sam suze tvoje; evo iscijeliću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji. 1.Car. 18, 37. 2.Car. 19, 20. 2.Dnev. 32, 20. Jov 16, 20. Psal. 39, 12. Psal. 65, 2. Luka 11, 9. Dela. 10, 31.
 6. I dodaću ti vijeku petnaest godina, i izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga, i braniću ovaj grad sebe radi i radi Davida sluge svojega. 2.Car. 19, 34. 2.Dnev. 32, 22.
 7. Potom reče Isaija: donesite grudu suhih smokava. I donesavši priviše mu na otok, i iscijeli se.
 8. A Jezekija reče Isaiji: šta će biti znak da će me Gospod iscijeliti i da ću do tri dana otići u dom Gospodnji?
 9. A Isaija reče: ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao: hoćeš li da otide sjen deset koljenaca naprijed ili da se vrati deset koljenaca natrag? Isa. 38, 7.
 10. A Jezekija reče: lako je da sjen otide naprijed deset koljenaca; nemoj, nego neka se vrati sjen deset koljenaca natrag.
 11. I Isaija prorok zavapi ka Gospodu, i vrati Gospod sjen po koljencima po kojima bijaše otišao na sunčaniku Ahazovu natrag za deset koljenaca. Isu. 10, 12. Isa. 38, 8.
 12. U to vrijeme Verodah-Valadan, sin Valadanov, car Vavilonski posla knjigu s darom Jezekiji; jer bješe čuo da je bolestan Jezekija.Isa. 39, 1.
 13. I Jezekija saslušav poslanike pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise, i najbolje ulje, i kuću gdje mu bješe oružje, i što se god nalažaše u riznicama njegovijem, ne osta ništa da im ne pokaza Jezekija u kući svojoj i u svemu gospodstvu svojem.2.Dnev. 32, 27. 2.Dnev. 32, 31.
 14. Tada dođe prorok Isaija k caru Jezekiji i reče mu: šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Jezekija reče: iz daljne zemlje došli su, iz Vavilona. Jezek. 23, 23.
 15. A on reče: šta su vidjeli u tvom dvoru? A Jezekija reče: vidjeli su sve što ima u mom dvoru; nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao.
 16. Tada reče Isaija Jezekiji: čuj riječ Gospodnju.
 17. Evo doći će vrijeme kad će se odnijeti u Vavilon sve što ima u kući tvojoj, i što su sabirali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli Gospod. 3.Moj. 26, 33. 2.Car. 24, 2. 2.Car. 24, 13. 2.Car. 25, 13. Jer. 20, 5. Jer. 27, 21.
 18. I sinove tvoje, koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzeće da budu dvorani u dvoru cara Vavilonskoga. 2.Car. 24, 12.
 19. A Jezekija reče Isaiji: dobra je riječ Gospodnja, koju si rekao. Još reče: je li? za mojega vijeka biće mir i vjera? 1.Sam. 3, 18. Psal. 39, 9. Plač. 3, 22. Plač. 3, 39.
 20. A ostala djela Jezekijina i sva junaštva njegova, i kako je načinio jezero, i vodu doveo u grad, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh? 2.Dnev. 32, 30. Nem. 3, 16. Isa. 22, 9.
 21. I počinu Jezekija kod otaca svojih, a na njegovo se mjesto zacari Manasija sin njegov.