BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga o carevima - 7. glava

 1. Potom zida Solomun sebi dom trinaest godina, i svrši ga. 1.Car. 9, 10. 2.Dnev. 8, 1.
 2. Sazida i dom iz šume Livanske, sto lakata dug i pedeset lakata širok i trideset lakata visok, na četiri reda stupova kedrovijeh, s gredama kedrovijem svrh stupova. 1.Car. 10, 17. Isa. 22, 8.
 3. I bješe pokriven drvetom kedrovijem gore na gredama, koje bijahu na četrdeset i pet stupova, po petnaest u jednom redu.
 4. I prozora bijahu tri reda, prozor nad prozorom u tri reda.
 5. I sva vrata i pragovi bjehu na četiri ugla, i prozori, i jedan prozor bješe prema drugom u tri reda.
 6. I načini trijem od stupova, pedeset lakata dug i trideset lakata širok; i taj trijem bješe sprijed, i stupovi i grede bijahu sprijed.
 7. I načini trijem u kojem bješe prijesto, gdje suđaše, trijem sudski, koji bijaše obložen kedrom od poda do vrha. 1.Car. 10, 18. Psal. 45, 6. Psal. 110, 1. Prič. 20, 8.
 8. I u njegovoj kući gdje življaše bijaše drugi trijem iza onoga trijema, posao bijaše isti. Načini dom i kćeri Faraonovoj, kojom se oženi Solomun, kao taj trijem. 1.Car. 3, 1. 1.Car. 9, 24.
 9. Sve ovo bješe od skupocjenoga kamena, tesanoga na mjeru i pilom sječenoga, iznutra i spolja od poda do krova, i spolja do velikoga trijema.
 10. I temelj bijaše od kamenja skupocjenoga, kamenja velikoga, od deset lakata i od osam lakata.
 11. A ozgo bijaše kamenje skupocjeno na mjeru tesano i daske kedrove.
 12. I veliki trijem unaokolo imaše tri reda kamenja tesanoga i jedan red kedrovijeh brvana, kao trijem unutrašnji doma Gospodnjega i kao trijem istoga doma. Jovan 10, 23. Dela. 3, 11.
 13. I posla car Solomun i pozva Hirama iz Tira. 2.Dnev. 4, 11.
 14. A on bijaše sin jedne udovice od plemena Neftalimova a otac mu bješe iz Tira, umjetnik mjedarski, vrlo vješt i razuman, te umijaše svašta graditi od mjedi; on došav k caru Solomunu izradi mu sav posao. 2.Moj. 28, 3. 2.Moj. 31, 3. 2.Dnev. 2, 14. 2.Dnev. 4, 16. Jov 35, 11. Isa. 28, 26. Dan. 1, 17. Luka 2, 40.
 15. Sali dva stupa od mjedi, jedan stup bješe od osamnaest lakata u visinu a unaokolo od dvanaest lakata; taki bješe i drugi stup. 2.Car. 25, 17. 1.Dnev. 18, 8. 2.Dnev. 3, 15. Jer. 52, 17. Jer. 52, 21.
 16. I načini dva oglavlja da se metnu ozgo na stupove, salivena od mjedi; pet lakata bješe visoko jedno oglavlje i pet lakata bješe visoko drugo oglavlje. 2.Moj. 36, 38.
 17. I pletenice isprepletane i vrvce kao verige načini na oglavlja, koja bijahu navrh stupova, sedam na jedno oglavlje i sedam na drugo oglavlje.
 18. Tako načini na stupove i dva reda šipaka na jednu pletenicu unaokolo da pokrivaju oglavlje koje bijaše na vrhu; tako načini i na drugom oglavlju.
 19. I na ta dva oglavlja navrh stupova u trijemu bijahu načinjeni ljiljani od četiri lakta.
 20. I na dva oglavlja na dva stupa bijahu ozgo i prema sredini pod pletenicama šipci, kojih bijaše dvjesta u dva reda unaokolo na jednom i na drugom oglavlju. 2.Car. 25, 17. 2.Dnev. 3, 16. Jer. 52, 22. Jer. 52, 23.
 21. I postavi te stupove u trijemu crkvenom, i postavivši desni stup nazva ga Jahin, potom postavivši stup lijevi nazva ga Voas.2.Car. 6, 3. 2.Dnev. 3, 17. Pesma 3, 10. Jer. 52, 21. Jezek. 40, 49. Gal. 2, 9. Otkr. 3, 12.
 22. I navrh stupova namjesti izrađeno cvijeće ljiljanovo. I tako se svršiše stupovi.
 23. I sali more; deset lakata bješe mu od jednoga kraja do drugoga, okruglo unaokolo, a pet lakata bješe visoko, a unaokolo mu bješe trideset lakata. 2.Car. 16, 17. 2.Car. 25, 13. 2.Dnev. 4, 2. Jer. 15, 2. Jer. 52, 17.
 24. I ispod kraja njegova bijahu ispupčene kao jabuke svuda unaokolo po deset na jedan lakat, kojima bješe optočeno more unaokolo, dva reda jabuka bješe saliveno s njim. 2.Dnev. 4, 3.
 25. I stajaše na dvanaest volova; tri gledahu na sjever, tri gledahu na zapad, tri gledahu na jug, a tri gledahu na istok; a more stajaše na njima ozgo, i zadnja strana svijeh njih bijaše unutra. Jer. 52, 20. Jezek. 1, 10. Otkr. 4, 6.
 26. Debljina mu bijaše s podlanice, a kraj mu bijaše kao kraj u čaše, kao cvijet ljiljanov, a primaše dvije tisuće vata.
 27. I načini deset podnožja od mjedi, u dužinu od četiri lakta bješe svako podnožje, a u širinu od četiri lakta, a u visinu od tri lakta.
 28. A naprava bješe u svakoga podnožja ovaka: oplata bijaše u njih unaokolo, i oplata bijaše između uglova.
 29. A na oplati među uglovima bijahu lavovi i volovi i heruvimi; a na uglovima bijaše stupac ozgo, a ispod lavova i volova bijaše vijenac kovan. 1.Moj. 3, 24. 1.Car. 6, 27. Psal. 18, 10. Jezek. 1, 10. Jezek. 41, 18. Otkr. 4, 6.
 30. I pod svakim podnožjem bijahu po četiri točka od mjedi s pločama mjedenijem, i na četiri ugla bijahu kao ramena, i pod svakom umivaonicom bijahu ta ramena salivena prema svakom vijencu.
 31. Dubina umivaonici od vrha do dna nad stupcem bijaše s lakta, i u vrhu bijaše okrugla kao i stupac koji bijaše od podrug lakta, i po vrhu joj bijaše rezano, a oplata joj bijaše na četiri ugla, ne okrugla.
 32. I tako po četiri točka bijahu pod tom oplatom, i osovine točkovima izlažahu na podnožju, i svaki točak bijaše visok podrug lakta.
 33. I naprava u tijeh točkova bijaše kao naprava u točkova kolskih; osovine njihove, glavčine, naplaci i paoci, sve bješe liveno.
 34. I četiri ramena bijahu na četiri ugla u svakoga podnožja, iz podnožja izlažahu njegova ramena.
 35. A ozgo u podnožja bijaše visine po lakta, koja bješe svuda okrugla, i ozgo na podnožju bjehu strane njegove i oplate koje izlažahu iz njega.
 36. I po stranama njegovijem i po oplatama njegovijem izreza heruvime, lavove i palme, jedno do drugoga uz vijence unaokolo.
 37. Na taj način načini deset podnožja; sva bijahu jednako salivena, jedne mjere i jedne naprave.
 38. I načini deset umivaonica od mjedi; po četrdeset vata uzimaše jedna umivaonica, i svaka umivaonica bijaše od četiri lakta; po jedna umivaonica stajaše na svakom podnožju od deset podnožja. 2.Moj. 30, 17. 2.Dnev. 4, 6. Zah. 13, 1. Tit. 3, 5.
 39. I namjesti pet podnožja na desnoj strani doma, a pet na lijevoj strani doma, a more namjesti na desnu stranu doma prema istoku s juga.2.Dnev. 4, 9.
 40. Tako načini Hiram umivaonice i lopate i kotliće; i svrši Hiram sav posao koji radi caru Solomunu za dom Gospodnji: 2.Dnev. 4, 11.
 41. Dva stupa i dva oglavlja okrugla navrh dva stupa, i dvije pletenice da pokrivaju ona dva oglavlja okrugla navrh stupova;
 42. I četiri stotine šipaka na dvije pletenice; dva reda šipaka na svakoj pletenici, da pokrivaju dva oglavlja okrugla navrh stupova; Jer. 52, 22.
 43. I deset podnožja, i deset umivaonica na njima;
 44. I more jedno, i volova dvanaest pod morem;
 45. I lonce i lopate i kotliće; a svi sudovi što načini Hiram caru Solomunu za dom Gospodnji bjehu od mjedi uglađene. 2.Moj. 27, 3. 2.Dnev. 4, 16. Zah. 14, 20.
 46. To je car salivao u ravnici Jordanskoj u zemlji ilovači između Sohota i Sartana. 1.Moj. 33, 17. Isu. 3, 16. 2.Dnev. 4, 17.
 47. I Solomun ne izmjeri tijeh sudova, jer ih bješe vrlo mnogo, ne tražiše težine mjedi. 2.Car. 25, 16.
 48. Načini Solomun i sve drugo posuđe za dom Gospodnji: zlatni oltar, i zlatni sto, na kom stajahu hljebovi postavljeni, 2.Moj. 25, 30. 2.Moj. 37, 10. 2.Moj. 37, 25. 3.Moj. 24, 5. 2.Car. 12, 13. 2.Dnev. 4, 8.
 49. I pet svijetnjaka s desne strane i pet s lijeve strane pred svetinjom od čistoga zlata, i cvjetove i žiške i usekače od zlata, Jer. 52, 19.
 50. I čaše i viljuške i kotliće i kadionice i mašice od čistoga zlata; i čepovi na vratima unutrašnjega doma, svetinje nad svetinjama, i čepovi na vratima crkvenijem bijahu od zlata.
 51. I tako se svrši sav posao, koji uradi car Solomun domu Gospodnjemu; i unese Solomun što bješe posvetio David otac njegov, srebro i zlato i sudove, i ostavi u riznicu doma Gospodnjega.