BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 22. glava

HAC logo
 1. I izgovori David Gospodu riječi ove pjesme, kad ga izbavi Gospod iz ruku svijeh neprijatelja njegovijeh i iz ruke Saulove; 2.Moj. 15, 1. 1.Dnev. 16, 7.
 2. I reče: Gospod je moja stijena i grad moj i izbavitelj moj. 1.Moj. 15, 1. 5.Moj. 32, 4. Psal. 18, 2.
 3. Bog je stijena moja, u njega ću se uzdati, štit moj i rog spasenja mojega, zaklon moj i utočište moje, spasitelj moj, koji me izbavlja od sile.1.Moj. 15, 1. Psal. 3, 3. Psal. 9, 9. Psal. 18, 2. Prič. 18, 10. Isa. 32, 2. Luka 1, 69. Jevr. 2, 13.
 4. Prizivljem Gospoda, kojega valja hvaliti, i opraštam se neprijatelja svojih.
 5. Jer obuzeše me smrtni bolovi, potoci nevaljalijeh ljudi uplašiše me.
 6. Bolovi grobni opkoliše me, stegoše me zamke smrtne.
 7. U tjeskobi svojoj prizvah Gospoda, i k Bogu svojemu povikah, on ču iz dvora svojega glas moj, i vika moja dođe mu do ušiju. 2.Moj. 3, 7. Psal. 116, 4.
 8. Zatrese se i pokoleba se zemlja, temelji nebesima zadrmaše se i pomjeriše se, jer se on razgnjevi. Sud. 5, 4. Psal. 18, 7. Psal. 77, 18. Naum 1, 5.
 9. Podiže se dim iz nozdara njegovijeh i iz usta njegovijeh oganj koji proždire, živo ugljevlje otskakaše od njega.Psal. 97, 3. Avak. 3, 5. Jevr. 12, 29.
 10. Savi nebesa i siđe; a mrak bijaše pod nogama njegovijem. Isa. 64, 1.
 11. I sjede na heruvima i poletje, i pokaza se na krilima vjetrnijem. Psal. 104, 3.
 12. Od mraka načini oko sebe šator, od mračnijeh voda, oblaka vazdušnijeh.
 13. Od sijevanja pred njim goraše živo ugljevlje.
 14. Zagrmje s nebesa Gospod, i višnji pusti glas svoj. Isa. 30, 30.
 15. Pusti strijele svoje, i razmetnu ih; munje, i razasu ih. 5.Moj. 32, 23. Psal. 7, 13. Psal. 144, 6. Avak. 3, 11.
 16. Pokazaše se dubine morske, i otkriše se temelji vasiljenoj od prijetnje Gospodnje, od dihanja duha iz nozdara njegovijeh.
 17. Tada pruži s visine ruku i uhvati me, izvuče me iz vode velike.
 18. Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mojih nenavidnika, kad bijahu jači od mene.
 19. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.
 20. I izvede me na prostrano mjesto, izbavi me, jer sam mu mio. 2.Sam. 15, 26. Psal. 31, 8.
 21. Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih dariva me.
 22. Jer se držah putova Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svojega.
 23. Nego su svi zakoni njegovi preda mnom, i zapovijesti njegovijeh ne uklanjam od sebe. 5.Moj. 7, 12.
 24. I bih mu vjeran, i čuvah se od bezakonja svojega. 1.Moj. 6, 9. Jov 1, 1.
 25. Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti mojoj pred očima njegovima.
 26. Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernijem vjerno; Mat. 5, 7.
 27. S čistijem čisto postupaš, a s nevaljalijem nasuprot njemu. 3.Moj. 26, 23.
 28. Jer pomažeš narodu nevoljnom, a na ponosite spuštaš oči svoje i ponižavaš ih. Psal. 12, 5.
 29. Ti si vidjelo moje, Gospode, i Gospod prosvjetljuje tamu moju.
 30. S tobom razbijam vojsku, s Bogom svojim skačem preko zida.
 31. Put je Božji vjeran, riječ Gospodnja čista. On je štit svjema koji se uzdaju u nj. Psal. 12, 6. Prič. 30, 5. Dan. 4, 37. Otkr. 15, 3.
 32. Jer ko je Bog osim Gospoda? i ko je stijena osim Boga našega? 5.Moj. 32, 31. 1.Sam. 2, 2.
 33. Bog je krjepost moja i sila moja, i čini da mi je put bez mane.5.Moj. 18, 13. Psal. 27, 1.
 34. Daje mi noge kao u jelena, i na visine moje stavlja me.
 35. Uči ruke moje boju, te lome luk mjedeni mišice moje. Psal. 144, 1.
 36. Ti mi daješ štit spasenja svojega, i milost tvoja čini me velika.
 37. Širiš korake moje poda mnom, te se ne omiču gležnji moji.
 38. Tjeram neprijatelje svoje, i potirem ih, i ne vraćam se dokle ih ne istrijebim.
 39. I istrebljujem ih, i obaram ih da ne mogu ustati, nego padaju pod noge moje.
 40. Jer me ti opasuješ snagom za boj: koji ustanu na me, obaraš ih poda me. Amos 5, 9.
 41. Neprijatelja mojih pleći ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.
 42. Obziru se, ali nema pomagača: viču ka Gospodu, ali ih ne sluša. 1.Sam. 28, 6. Prič. 1, 28.
 43. Satirem ih kao prah zemaljski, kao blato po ulicama gazim ih i razmećem.
 44. Ti me izbavljaš od bune naroda mojega, čuvaš me da sam glava narodima; narod kojega ne poznavah služi mi. 5.Moj. 28, 13. Isa. 55, 5.
 45. Tuđini laskaju mi, čujući pokoravaju mi se.
 46. Tuđini blijede, dršću u gradovima svojim.Mih. 7, 17.
 47. Živ je Gospod, i da je blagoslovena stijena moja. Da se uzvisi Bog, stijena spasenja mojega. Psal. 89, 26.
 48. Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode, Psal. 144, 2.
 49. Koji me izvodi iz neprijatelja mojih, i podiže me nad one koji ustaju na me, i od čovjeka žestoka izbavlja me.
 50. Toga radi hvalim te, Gospode, po narodima, i pojem imenu tvojemu, Rim. 15, 9.
 51. Koji slavno izbavljaš cara svojega, i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i sjemenu njegovu dovijeka.