BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 10. glava

 1. A poslije toga umrije car sinova Amonovijeh, i zacari se Anun sin njegov na njegovo mjesto. 1.Sam. 11, 1. 2.Sam. 17, 27. 1.Dnev. 19, 1.
 2. I reče David: da učinim milost Anunu sinu Nasovu, kao što je otac njegov meni učinio milost. I posla David da ga potješi za ocem preko sluga svojih. I dođoše sluge Davidove u zemlju sinova Amonovijeh. Prič. 27, 10.
 3. A knezovi sinova Amonovijeh rekoše Anunu gospodaru svojemu: misliš da je David zato poslao ljude da te potješe, što je rad učiniti čast ocu tvojemu? a nije zato poslao David k tebi sluge svoje da promotri grad i uhodi, pa poslije da ga raskopa?
 4. Tada Anun uhvati sluge Davidove, i obrija im brade do pola i otsiječe im haljine po pole, do zadnjice, i opravi ih natrag. Nem. 3, 5. Isa. 3, 17. Isa. 20, 4. Jer. 13, 22. Jer. 13, 26. Jezek. 16, 37. Mih. 1, 11.
 5. A kad to javiše Davidu, on posla pred njih, jer ljudi bijahu grdno osramoćeni, i poruči im car: sjedite u Jerihonu dokle vam naraste brada, pa onda dođite natrag.
 6. Tada sinovi Amonovi videći gdje se omraziše s Davidom, poslaše sinovi Amonovi, te najmiše Siraca od Vet-Reova i Siraca od Sove dvadeset tisuća pješaka, i u cara od Mahe tisuću ljudi, i od Is-Tova dvanaest tisuća ljudi.1.Moj. 34, 30. 2.Moj. 5, 21. 1.Sam. 13, 4. 2.Sam. 8, 3. 2.Sam. 8, 5. Psal. 83, 4.
 7. A David kad to ču, posla Joava sa svom hrabrom vojskom svojom. 2.Sam. 23, 8.
 8. I izidoše sinovi Amonovi, i uvrstaše se pred vratima, a Sirci iz Sove i iz Reova i ljudi iz Is-Tova i iz Mahe bijahu za sebe u polju.1.Car. 11, 24.
 9. I Joav videći namještenu vojsku prema sebi sprijed i ozad, uze odabrane iz sve vojske Izrailjske, i namjesti ih prema Sircima;
 10. A ostali narod predade Avisaju bratu svojemu da ih namjesti prema sinovima Amonovijem.
 11. I reče: ako Sirci budu jači od mene, dođi mi u pomoć; ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.
 12. Budi hrabar, i držimo se hrabro za svoj narod i za gradove Boga svojega; a Gospod neka učini što mu je po volji. 5.Moj. 31, 6. 1.Sam. 3, 18. 1.Sam. 4, 9. 2.Sam. 15, 26. Psal. 20, 7. Psal. 37, 3. Psal. 37, 5. Psal. 37, 40. Psal. 44, 5. Psal. 118, 8. Prič. 29, 25.
 13. Tada Joav i narod koji bješe s njim primakoše se da udare na Sirce, ali oni pobjegoše ispred njega.
 14. A sinovi Amonovi videći gdje pobjegoše Sirci, pobjegoše i oni ispred Avisaja, i uđoše u svoj grad. I vrati se Joav od sinova Amonovijeh, i dođe u Jerusalim. 2.Sam. 11, 1.
 15. Ali Sirci kad vidješe gdje ih nadbiše Izrailjci, skupiše se opet.
 16. I Adarezer posla, te dovede Sirce ispreko rijeke, koji dođoše u Elam; a Sovak vojvoda Adarezerov iđaše pred njima.
 17. Kad to javiše Davidu, on skupi sve Izrailjce, i prijeđe preko Jordana i dođe u Elam; i Sirci se namjestiše protiv Davida i pobiše se s Davidom.
 18. Ali pobjegoše Sirci ispred Izrailja, i pobi David Siraca sedam stotina i četrdeset tisuća konjika; i Sovaka vojvodu njihova ubi, te pogibe ondje.
 19. I kad vidješe svi carevi, sluge Adarezerove, da ih razbi Izrailj, učiniše mir s Izrailjem, i služahu im, i Sirci ne smijahu više pomagati sinovima Amonovijem.1.Moj. 14, 4.