BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 40. glava

 1. Poslije toga dogodi se, te peharnik cara Misirskoga i hljebar skriviše gospodaru svojemu, caru Misirskom. Nem. 1, 11.
 2. I Faraon se razgnjevi na ta dva dvoranina, na starješinu nad peharnicima i na starješinu nad hljebarima; Prič. 16, 14.
 3. I baci ih u tamnicu u kući zapovjednika stražarskoga, gdje Josif bješe sužanj. 1.Moj. 39, 20. 1.Moj. 41, 10.
 4. A zapovjednik stražarski odredi im Josifa da ih služi; i bijahu dugo u tamnici.
 5. I usniše san obojica u jednu noć, svaki po značenju svojega sna za sebe, i peharnik i hljebar cara Misirskoga, koji bijahu sužnji u tamnici. 1.Moj. 41, 11.
 6. I sjutradan kad dođe Josif k njima, pogleda ih, a oni bjehu vrlo neveseli.
 7. Pa zapita dvorane Faraonove, koji bijahu sužnji s njim u kući gospodara njegova, i reče: što ste danas lica nevesela?
 8. A oni mu rekoše: san usnismo obojica, a nema ko da nam kaže šta znače. A Josif im reče: šta znače, nije li u Boga? ali pripovjedite mi. 1.Moj. 41, 15. Jov 33, 23. Dan. 2, 28.
 9. I starješina nad peharnicima pripovjedi san svoj Josifu govoreći: snih, a preda mnom čokot;
 10. I na čokotu bjehu tri loze, i napupi i procvate, i grožđe na njemu uzre;
 11. A u ruci mi bješe čaša Faraonova, te pobrah zrelo grožđe i iscijedih ga u čašu Faraonovu, i dodadoh čašu Faraonu.
 12. A Josif mu reče: ovo znači: tri su loze tri dana. Sud. 7, 14. Dan. 2, 36. Dan. 4, 19.
 13. Još tri dana, i Faraon brojeći svoje dvorane uzeće i tebe, i opet te postaviti u pređašnju službu, i opet ćeš mu dodavati čašu kao i pređe dok si mu bio peharnik. 2.Car. 25, 27. Psal. 3, 3. Jer. 52, 31.
 14. Ali nemoj zaboraviti mene kad budeš u dobru, učini milost i pomeni za me Faraonu, i izvadi me iz ove kuće. Isu. 2, 12. 1.Sam. 20, 14. 1.Car. 2, 7. Luka 23, 42.
 15. Jer su me ukrali iz zemlje Jevrejske, a ovdje nijesam ništa učinio da me bace u ovu jamu. 1.Moj. 39, 20.
 16. A kad vidje starješina nad hljebarima kako lijepo kaza san, reče Josifu: i ja snih, a meni na glavi tri kotarice bijele;
 17. I u najgornjoj kotarici bijaše svakojakih kolača za Faraona, i ptice jeđahu iz kotarice na mojoj glavi.
 18. A Josif odgovori i reče: ovo znači: tri kotarice tri su dana.
 19. Još tri dana, i Faraon brojeći dvorane svoje izbaciće te i objesiće te na vješala, i ptice će jesti s tebe meso.
 20. I kad dođe treći dan, to bješe dan u koji se rodio Faraon, i učini Faraon gozbu svima slugama svojim, i naiđe među slugama svojim na starješinu nad peharnicima i na starješinu nad hljebarima; Mat. 14, 6. Mat. 25, 19. Mar. 6, 21.
 21. I povrati starješinu nad peharnicima u službu da dodaje čašu Faraonu; 1.Moj. 40, 13. Nem. 2, 1.
 22. A starješinu nad hljebarima objesi, kao što kaza Josif. Jest. 7, 10.
 23. I starješina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi. Jov 19, 14. Psal. 31, 12. Prič. 3, 27. Prop. 9, 15. Amos 6, 6. Jevr. 13, 16.