BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 38. glava

 1. A u to vrijeme dogodi se, te Juda otide od braće svoje i uvrati se kod nekoga Odolamejca, kojemu ime bješe Iras. 2.Car. 4, 8.
 2. I ondje vidje Juda kćer nekoga Hananejca, kojemu ime bješe Sava, i uze je i leže s njom; 1.Moj. 34, 2. 1.Dnev. 2, 3.
 3. I ona zatrudnje i rodi sina, kojemu nadjede ime Ir. 4.Moj. 26, 19.
 4. I opet zatrudnjevši rodi sina, kojemu nadjede ime Avnan. 1.Moj. 46, 12.
 5. I opet rodi sina, i nadjede mu ime Silom; a Juda bijaše u Hasvi kad ona toga rodi. 4.Moj. 26, 20.
 6. I Juda oženi prvenca svojega Ira djevojkom po imenu Tamarom. 1.Moj. 24, 4.
 7. Ali Ir prvenac Judin bješe nevaljao pred Gospodom, i ubi ga Gospod. 1.Moj. 46, 12. 4.Moj. 26, 19. 1.Dnev. 2, 3.
 8. A Juda reče Avnanu: uđi k ženi brata svojega i oženi se njom na ime bratovo, da podigneš sjeme bratu svojemu. Mat. 22, 24.
 9. A Avnan znajući da neće biti njegov porod, kad lijegaše sa ženom brata svojega prosipaše na zemlju, da ne rodi djece bratu svojemu. 5.Moj. 25, 6.
 10. Ali Gospodu ne bi milo što činjaše, te ubi i njega. 4.Moj. 26, 19.
 11. I Juda reče Tamari snasi svojoj: ostani udovicom u kući oca svojega dokle odraste Silom sin moj. Jer govoraše: da ne umre i on kao braća mu. I otide Tamara, i življaše u kući oca svojega. 3.Moj. 22, 13. Ruta 1, 13.
 12. A kad prođe mnogo vremena, umrije kći Savina, žena Judina. I kad se Juda utješi, pođe u Tamnu k ljudima što mu strizijahu ovce, sam s Irasom prijateljem svojim Odolamejcem. 2.Sam. 13, 23. 2.Sam. 13, 37. 2.Sam. 13, 39.
 13. I javiše Tamari govoreći: eto svekar tvoj ide u Tamnu da striže ovce svoje. Isu. 15, 10. Isu. 15, 57. Sud. 14, 1. 1.Sam. 25, 2.
 14. A ona skide sa sebe udovičko ruho svoje, i uze pokrivalo i pokri lice, i sjede na raskršće na putu koji ide u Tamnu. Jer vidje da je Silom odrastao a nju još ne udaše za nj. 1.Moj. 38, 11. 1.Moj. 38, 26. Prič. 7, 10. Prič. 7, 12.
 15. A Juda kad je vidje, pomisli da je kurva, jer bješe pokrila lice svoje.
 16. Pa svrnu s puta k njoj i reče joj: pusti da legnem s tobom. Jer nije poznao da mu je snaha. A ona reče: šta ćeš mi dati da legneš sa mnom?
 17. A on reče: poslaću ti jare iz stada. A ona mu reče: ali da mi daš zalog dokle ga ne pošlješ. 1.Moj. 38, 20. Sud. 15, 1. Jezek. 16, 33.
 18. A on reče: kakav zalog da ti dam? A ona reče: eto, prsten i rubac, i štap što ti je u ruci. I on joj dade, te leže s njom, i ona zatrudnje od njega. 1.Moj. 38, 25.
 19. Poslije ustavši Tamara otide i skide pokrivalo sa sebe i obuče udovičko ruho. 1.Moj. 38, 14.
 20. A Juda posla jare po prijatelju svom Odolamejcu da mu donese natrag od žene zalog. Ali je on ne nađe.
 21. Pa pitaše ljude po onom mjestu gdje je ona bila govoreći: gdje je ona kurva što je bila na raskršću na ovom putu? A oni rekoše: nije ovdje bilo kurve.
 22. I vrati se k Judi i reče: ne nađoh je, nego još rekoše mještani: nije ovdje bilo kurve.
 23. A Juda reče: neka joj, da se ne sramotimo; ja sam slao jare, ali je ti ne nađe.
 24. A kad prođe do tri mjeseca dana, javiše Judi govoreći: Tamara snaha tvoja učini preljubu, i evo zatrudnje od preljube. A Juda reče: izvedite je da se spali. 3.Moj. 21, 9. 5.Moj. 22, 21. Sud. 19, 2.
 25. A kad je povedoše, posla k svekru svojemu i poruči: s čovjekom čije je ovo zatrudnjela sam. I reče: traži čiji je ovaj prsten i rubac i štap. 1.Moj. 37, 32.
 26. A Juda pozna i reče: pravija je od mene, jer je ne dadoh sinu svojemu Silomu. I više ne leže s njom. 1.Moj. 38, 14. 1.Sam. 24, 18. Jov 34, 31.
 27. A kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.
 28. I kad se porađaše, jedno dijete pomoli ruku, a babica uze i veza mu crven konac oko ruke govoreći: ovaj je prvi.
 29. Ali on uvuče ruku, i gle izađe brat njegov, a ona reče: kako prodrije? prodiranje neka ti bude. I nadješe mu ime Fares. Ruta 4, 12. 1.Dnev. 27, 3.
 30. A poslije izađe brat mu, kojemu oko ruke bijaše crveni konac, i nadješe mu ime Zara.