BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 15. glava

HAC logo
 1. Poslije ovijeh stvari dođe Avramu riječ Gospodnja u utvari govoreći: ne boj se, Avrame, ja sam ti štit, i plata je tvoja vrlo velika. 1.Moj. 46, 2. Psal. 58, 11. Psal. 84, 9. Psal. 84, 11. Isa. 41, 10. Jevr. 11, 6.
 2. A Avram reče: Gospode, Gospode, šta ćeš mi dati kad živim bez djece, a na kom će ostati moja kuća to je Elijezer ovaj Damaštanin?
 3. Još reče Avram: eto meni nijesi dao poroda, pa će sluga rođen u kući mojoj biti moj našljednik. Prop. 2, 7.
 4. A gle, Gospod mu progovori: neće taj biti našljednik tvoj, nego koji će izaći od tebe taj će ti biti našljednik. 1.Moj. 17, 16. 2.Sam. 7, 12.
 5. Pa ga izvede napolje i reče mu: pogledaj na nebo i prebroj zvijezde, ako ih možeš prebrojiti. I reče mu: tako će biti sjeme tvoje. 1.Car. 3, 8. Jov 35, 5. Psal. 147, 4.
 6. I povjerova Avram Bogu, a on mu primi to u pravdu. Psal. 106, 31. Rim. 4, 3. Rim. 4, 20. Gal. 3, 6.
 7. I reče mu: ja sam Gospod, koji te izvedoh iz Ura Haldejskoga da ti dam zemlju ovu da bude tvoja. Dela. 7, 2.
 8. A on reče: Gospode, Gospode, po čemu ću poznati da će biti moja? Sud. 6, 36. 1.Sam. 14, 9. 2.Car. 20, 8. Luka 1, 18.
 9. I reče mu: prinesi mi junicu od tri godine i kozu od tri godine i ovna od tri godine i grlicu i golupče.
 10. I on uze sve to, i rasiječe na pole, i metnu sve pole jednu prema drugoj; ali ne rasiječe ptica. 3.Moj. 1, 17. Jer. 34, 18.
 11. A ptice slijetahu na te mrtve životinje; a Avram ih odgonjaše.
 12. A kad sunce bješe na zahodu, uhvati Avrama tvrd san, i gle, strah i mrak velik obuze ga. 1.Moj. 2, 21. Isa. 50, 10.
 13. I Gospod reče Avramu: znaj zacijelo da će sjeme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj, pa će joj služiti, i ona će ih mučiti četiri stotine godina. 2.Moj. 1, 1. 2.Moj. 1, 11. 2.Moj. 12, 40. Dela. 7, 6.
 14. Ali ću suditi i narodu kojemu će služiti; a poslije će oni izaći s velikim blagom. 2.Moj. 2, 24. 2.Moj. 3, 22. 2.Moj. 6, 6. 2.Moj. 7, 14.
 15. A ti ćeš otići k ocima svojim u miru, i bićeš pogreben u dobroj starosti. 1.Moj. 25, 8. Jov 5, 26.
 16. A oni će se u četvrtom koljenu vratiti ovamo; jer grijesima Amorejskim još nije kraj. 5.Moj. 9, 5. Mat. 23, 31. Mat. 23, 32. 1.Sol. 2, 16. 2.Pet. 3, 8.
 17. A kad se sunce smiri i kad se smrče, gle, peć se dimljaše, i plamen ognjeni prolažaše između onijeh dijelova. 3.Moj. 9, 24.
 18. Taj dan učini Gospod zavjet s Avramom govoreći: sjemenu tvojemu dadoh zemlju ovu od vode Misirske do velike vode, vode Efrata, 1.Moj. 17, 8. 2.Moj. 3, 8. 2.Moj. 6, 4. 4.Moj. 34, 3. 4.Moj. 34, 5. 5.Moj. 1, 7. 5.Moj. 1, 8. Isu. 15, 4. 1.Car. 4, 24. 2.Dnev. 7, 8. 2.Dnev. 9, 26. Nem. 9, 8. Psal. 105, 11.
 19. Kenejsku, Kenezejsku i Kedmonejsku,
 20. I Hetejsku i Ferezejsku i Rafajsku,
 21. I Amorejsku i Hananejsku i Gergesejsku i Jevusejsku.