„Muzika i zdravlje“, Ivana Kantardžijev i Tomislav Milošević