„Koliba od slame ili kuća od kamena“, Đorđe Trajkovski