„Da li se vlastima treba pokoravati bespogovorno?“, Igor Bosnić