BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Sudijama - 12. glava

 1. A ljudi od plemena Jefremova skupiše se, i prešavši na sjever rekoše Jeftaju: zašto si išao u boj na sinove Amonove a nas nijesi pozvao da idemo s tobom? spalićemo ognjem dom tvoj i tebe.Sud. 8, 1.
 2. A Jeftaj im reče: imah veliku raspru sa sinovima Amonovijem ja i moj narod, i pozvah vas, ali me ne izbaviste iz ruku njegovijeh.
 3. Pa videći da me ne izbaviste, stavih dušu svoju u ruku svoju, i otidoh na sinove Amonove, i Gospod mi ih dade u ruke; pa što ste sada došli k meni da se bijete sa mnom? 1.Sam. 19, 5. 1.Sam. 28, 21. Jov 13, 14. Psal. 119, 109. Rim. 16, 4.
 4. Tada Jeftaj skupi sve ljude od Galada, i udari na Jefrema; i ljudi od Galada pobiše Jefrema; jer govorahu: bjegunci ste Jefremovi vi, ljudi od Galada, koji se bavite među Jefremom i među Manasijom. 1.Sam. 25, 10. Psal. 78, 9.
 5. I Galad uze Jefremu brodove Jordanske. I kad koji od Jefrema dobježe i reče: pusti me da prijeđem, rekoše mu oni od Galada: jesi li od Jefrema? I kad on reče: nijesam,Isu. 22, 11. Sud. 3, 28.
 6. Onda mu rekoše: reci: Šibolet. A on reče: Sibolet, ne mogući dobro izgovoriti. Tada ga uhvatiše i zaklaše na brodu Jordanskom. I pogibe u ono vrijeme iz plemena Jefremova četrdeset i dvije tisuće. Mar. 14, 70.
 7. I Jeftaj bi sudija Izrailju šest godina; i umrije, i bi pogreben u gradu Galadskom.
 8. A poslije njega bi sudija Izrailju Avesan iz Vitlejema.
 9. I imaše trideset sinova i trideset kćeri, koje razuda iz kuće, a trideset djevojaka dovede sinovima svojim iz drugih kuća; i bi sudija Izrailju sedam godina.
 10. Potom umrije Avesan, i bi pogreben u Vitlejemu.
 11. A poslije njega bi sudija Izrailju Elon od Zavulona; on bi sudija Izrailju deset godina.
 12. Potom umrije Elon od Zavulona i bi pogreben u Ajalonu u zemlji Zavulonovoj.
 13. Poslije njega bi sudija Izrailju Avdon sin Elilov Faratonjanin.
 14. On imaše četrdeset sinova i trideset unuka, koji jahahu sedamdesetoro magaradi. I bi sudija Izrailju osam godina. Sud. 5, 10. Sud. 10, 4.
 15. Potom umrije Avdon sin Elilov Faratonjanin, i bi pogreben u Faratonu u zemlji Jefremovoj na gori Amaličkoj. 1.Moj. 14, 7. 2.Moj. 17, 8. Sud. 3, 13.